Koronka do Matki Bożej Piekarskiej

 

Koronka do Matki Bożej Piekarskiej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pieśń do NMP Piekarskiej

Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask,
co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
przyoblekając kraj nasz w blask.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
weź pod opiekę zbożny nasz lud,
lepszej od Ciebie Matki nie mamy,
co by w błękity wiodła nas cnót.

Ty chrześcijaństwo całe ocaliła,
jako wojsk jego czujna straż,
kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,
biorąc pod płaszcz Twój hufiec nasz.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy...

Matko, przed którą niegdyś monarchowie
kornie schylali zbrojną skroń,
której rycerstwo, szlachtą i wodzowie
w hołdzie składali lśniącą broń.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy...

Jakeś praojców strzegła cnót przed laty,
pośród ojczystych pól i strzech,
tak nas i dzisiaj chroń od wiary straty,
niech nas nie splami brudny grzech.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy...

Koronka do NMP Piekarskiej

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...Chwała Ojcu...

1 × Zdrowaś Maryjo...

Pod Twoją obronę...

10 × Matko Boża Piekarska, módl się za nami, * abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy cieszą się imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny, i którzy czczą jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Polskich Madonn. Koronka do Matki Bożej Piekarskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com