Koronka do Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy

Koronka do Matki Bożej Łaskawej
Patronki Warszawy

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. Dozwól nam chwalić Cię o Matko Najłaskawsza.
W. I wysławiać Twą niezrównaną opiekę nad nami.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Chwała Ojcu...

Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych, kiedy padały jej mury, strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska, niby rzeka, płynęła jej ulicami, o Matko, byłaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O, strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.

Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.
Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.
Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.
Patronko Warszawy, módl się za nami do Boga.

Wstawiaj się za nami u Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w niebie, i wraz Tobą śpiewać Mu Magnificat Chwały Wiecznej. Amen.

Trzy "Zdrowaś"

Módl się za nami, Maryjo, Matko Łaskawa. * Niech Chrystus, który jest Drogą, * prowadzi nas swą drogą odwieczną. * Prosi Ciebie Warszawa!

1 × Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami Maryjo, Matko Łaskawa. * Niech Chrystus, który jest Prawdą, * doprowadzi nas do poznania prawdy, która nas wyzwoli. * Prosi Ciebie Warszawa!

1 × Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami Maryjo, Matko Łaskawa. * Niech Chrystus, który jest Życiem, * da nam nowe życie, a będziemy zbawieni. * Prosi Ciebie Warszawa!

1 × Zdrowaś Maryjo...

"Dziesiątek"

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...

10 × Matko Łaskawa, * ze Świętojańskiej w Warszawie, * z gniewu Bożego połamanymi strzałami, * módl się za nami.

1 × Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, * Maryjo, Matko Najłaskawsza.

Zakończenie

Pod Twoją obronę...

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, który w Swej dobroci sprawiłeś, że Matka Twojego Syna jest i naszą Matką, * daj prosimy, abyśmy uciekając się pod płaszcz Jej łaskawej opieki, * doświadczyli Twojego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy - rozance-i-koronki.blogspot.com