Koronka do Matki Bożej Kalwaryjskiej

Koronka do Matki Bożej Kalwaryjskiej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga...

Bolejąca Matka stała

1 × Ojcze nasz...

Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość.
3 × Zdrowaś Maryjo...

Pod Twoją obronę

1 × Matko Boża Kalwaryjska, naucz nas chodzić śladami Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

10 × Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.

Chwała Ojcu...

(na zakończenie)
Wszechmogący, wieczny Boże, † Ty dałeś Jezusowi Chrystusowi Najświętszą Maryję Pannę jako pomoc w dziele naszego odkupienia, * spraw łaskawie, abyśmy rozważając paschalne tajemnice Pana, * za pośrednictwem Maryi dostąpili łask, o które z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

3 × Matko Boża Kalwaryjska, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Polskich Madonn. Koronka do Matki Bożej Kalwaryjskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Matki Bożej Kalwaryjskiej - modlitewnik.net.pl