Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej - Nadziei wierzących

Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej
Nadziei wierzących

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.

Koronka ta w czasie II wojny światowej bardzo była rozpowszechniona; odmawiało ją tysiące Polaków po schronach, lasach, nawet po obozach koncentracyjnych. Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Matki Bożej.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

1 × Boże nieskończonego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!

(odmawia się 10 × jedno z poniższych wezwań, do wyboru)

O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska, * ratuj nas!

lub:

O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska, * wspomagaj nas!

Chwała Ojcu...

(na zakończenie) Pod Twoją obronę...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący i Miłosierny Boże, † któryś dla obrony Narodu polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył * oraz Jej święty Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił, * spraw łaskawie, abyśmy taką obroną wsparci, walcząc za życia, * odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem naszym w godzinę śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej [2] - rozance-i-koronki.blogspot.com