Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej - Córki, Matki i Oblubienicy

Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej
Córki, Matki i Oblubienicy

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia...

Dozwól nam chwalić Cię, Panno Święta.
Daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

3 × Matko Boża Częstochowska, ratuj nas!

Pierwsza "Dziesiątka"

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

10 × W Tobie, Maryjo, Córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję, * niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

Druga "Dziesiątka"

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

10 × W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję, * niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

Trzecia "Dziesiątka"

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

10 × W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, pokładam nadzieję, * niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

Czwarta "Dziesiątka"

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

10 × W Tobie, Maryjo, Królowo Polski, pokładam nadzieję, * niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

Piąta "Dziesiątka"

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo...

10 × W Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia i Ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję, * niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

(na zakończenie) Pod Twoją obronę...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za chwalebną przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Królowo Polski, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej [1] - rozance-i-koronki.blogspot.com