Koronka Bogarodzicy Królowej Polski

Koronka do Bogarodzicy Królowej Polski

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pieśń: Bogarodzico, Polski Królowo - zwrotki: 1, 5-8

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Pod Twoją obronę...

1 × Bogarodzico, Królowo Polski, módl się za wszystkich Polaków w Polsce i za granicą oraz za nienarodzonych i zmarłych. Amen.

10 × Królowo Polski, wstawiaj się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

1 × Uwielbiajmy Chrystusa Króla, który swoją Matkę, Maryję, uczynił naszą Królową.

(na zakończenie)

Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Różne Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Bogarodzicy Królowej Polski - rozance-i-koronki.blogspot.com