Adoracje ku czci Imienia Jezus

Na cześć Imienia Jezus

Adoracje ku czci Najśw. Imienia Jezus. 1. W Imię Jezusa. 2. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.


W Imię Jezusa

Panie, Jezu Chryste, kłaniamy się Tobie. Daj nam z Tobą i w Twoje imię rozpocząć dni nowego roku. Twoje imię niech zawsze będzie początkiem każdego dobrego dzieła rąk naszych. Bądź, Jezu, z nami we wszystkim, co życie nam przyniesie.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Patrzymy w przyszłość jak w mgłę, z troską oczekujemy czasu, który nadejdzie. W niepewności stawiamy nasze kroki. Lecz Ty wiesz wszystko. Odkryte i widoczne jest wszystko, co nastąpi - nic też nie stanie się bez Twej wiedzy.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Zapewne nowy rok przyniesie nam i ciężkie godziny. Nie chcemy się trwożyć - Ty jesteś przecież między nami.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Ty, Jezu Chryste, jesteś naszą ostoją, jesteś naszą mocą i wsparciem, bądź nam Pocieszycielem w utrapieniach.

Ty jesteś naszą ucieczką.

U Ciebie znajdujemy pomoc w trudnościach. Przeto nie boimy się, choćby waliła się ziemia i góry zapadały w otchłań morza. (Ps 46,3)

Ty jesteś naszą ucieczką.

Niech wody morza burzą się i kipią, niech góry się chwieją pod jego naporem: Ty jesteś i będziesz z nami.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Z początkiem tego nowego roku stajemy przed Tobą. Jeśli nasza modlitwa zbyt uboga albo gdy z powodu naszych grzechów nie jesteśmy godni wysłuchania, bądź nam Orędownikiem u Ojca.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Jeśli w naszych modlitwach zapominamy o czymś, wstawiaj się za nami i zachowuj nas w swojej łasce.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Umocnij naszą wiarę, utwierdzaj nadzieję, napełniaj miłością do Ciebie i bliźnich naszych.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Błogosław naszym pracom, weź w swoje ręce losy naszego narodu i całej ludzkości. Niech Twoja łaska spocznie nad naszymi domami.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Zmiłuj się nad tymi, których ciężar życia przytłacza, nad wdowami i sierotami, nad uwięzionymi i osamotnionymi, nad chorymi i starcami, nad skłóconymi i wątpiącymi.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Daj nam serce, które współczuje cierpiącemu, a w nasze ręce włóż dary, byśmy mogli nieść mu pomoc. A kogo Panie Życia, w tym roku do siebie przywołasz, pozwól, żeby w łasce Twojej odszedł z tego świata.

Ty jesteś naszą ucieczką.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Panie, nakłoń ucha na nasze wołania. Prowadź sługi Twoje ku Światłu Twego Zbawienia, bądź naszym wsparciem w pielgrzymce życia, we wszystkich kolejach losu, w tym, co trudne i czego się boimy. Bądź naszą pomocą i obroną. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Pośród wszystkich życia trosk.
Błogosław, Panie, nas.
Być bliżej Ciebie chcę.
Kto się w opiekę.


Niech będzie uwielbione imię Jezusowe

Panie, Jezu Chryste, adorujemy Cię, wysławiamy Twoje Najświętsze imię. Z Bogiem Ojcem jedno jesteście: Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Jednak z miłości do nas przyjąłeś postać sługi, nie skorzystałeś ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłeś samego siebie, stawszy się podobnym do ludzi. Uniżywszy samego siebie, stałeś się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Cię ponad wszystko i darował Tobie imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem - ku chwale Boga Ojca (Flp 2,5-11).

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Imieniem Jezus wołali Cię Maryja i Józef.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Tym imieniem wołali do Ciebie grzesznicy i chorzy, by ubłagać Twego miłosierdzia.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

W Twoje imię, Panie Jezu, apostołowie czynili liczne cuda i znaki.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Dla Twego imienia apostołowie i liczni męczennicy cierpieli upokorzenia z radością i z Twym imieniem szli na śmierć.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Pod niebem nie jest nam dane żadne inne imię, w którym możemy być uświęceni.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Gdy zanosimy do Boga nasze modlitwy w Twoje imię, modlitwa nasza zawsze jest wysłuchana.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Ty mieszkasz pośród nas w tym Sakramencie i tu pragniesz, Jezu, być dla nas Zbawieniem.

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Boże, Ty dałeś Twego Syna pierworodnego na odkupienie rodzaju ludzkiego. Obdarzyłeś Go imieniem Jezus. Dozwól, by w pełnym radości hołdzie, patrząc w niebo mógł każdy czcić Jego imię tu na ziemi: imię Jezusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Wszystko Tobie oddać pragnę.
Jezusa ukrytego.
Kochajmy Pana.
Pobłogosław Jezu drogi.


Oprac. MARYJNI.PL