Adoracja na Zwiastowanie Pańskie

Adoracja na uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

I zamieszkało między nami

Wieczny Synu Wiecznego Ojca, pierwszy krok ku nam ludziom i ku naszemu zbawieniu uczyniłeś wtedy, gdy przyjąłeś dla siebie mieszkanie pod sercem Najświętszej Maryi Panny. Zechciałeś jednak zamieszkać we wszystkich tabernakulach świata, by nam wszystkim być blisko.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Naszym umysłem nie ogarniamy Twojej miłości. Tak jak u Najświętszej Maryi Panny, tak też pragniesz pośród nas zamieszkać. Dlatego w Najświętszym Sakramencie utaiłeś się pod postacią chleba, by stać się naszym pokarmem.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Gdy przychodzisz do nas w Komunii świętej nosimy ciebie w naszych sercach, podobnie jak ongiś Maryja nosiła Cię pod swoim sercem brzemienną będąc.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Jezu Chryste, daj nam wielkie pragnienie Twojej obecności w naszych sercach. Daj nam zrozumienie głębokiej tajemnicy Twojego zjednoczenia z nami w Komunii świętej.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Boski Zbawicielu, dzieło Odkupienia, które poprzez Wcielenie rozpocząłeś i na krzyżu wypełniłeś, nieustannie kontynuujesz w Najświętszym Sakramencie. Tu zawsze jesteś obecny rozdając bez miary ze skarbnicy Twoich łask.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Podobnie jak na słowo Dziewicy przyjąłeś mieszkanie pod Jej sercem, tak na słowa przemienienia wypowiadane przy ołtarzach przez Twoich kapłanów zstępujesz na ziemię.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Jako Baranek ofiarny za grzechy nasze stale obecny jesteś pomiędzy nami pod postaciami chleba i wina.

Jak niepojęta jest Twoja miłość.

Panie, Jezu Chryste, jednorodzony Synu Boga, w niepojętej miłości przyjąłeś mieszkanie pod sercem Najświętszej Maryi Panny. Przyjmij zaproszenie do naszych serc i daj nam tę łaskę, byśmy po wszystkie czasy czystym sercem Ciebie przyjmowali i byśmy godni byli udziału w Twoich obietnicach. Który żyjesz i królujesz, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Różaniec święty. Tajemnica Zwiastowania NMP.

Pieśni:
Jezu miłości Twej.
Jeden chleb.
Wielbię Ciebie.


Oprac. MARYJNI.PL