Różaniec więzienny

Różaniec więzienny

Tajemnice bolesne

Z Twoim różańcem w ręku, czekam, Maryjo, na uroczystość królewskiego Syna Twego. Pomóż przygotować serce, wolę i myśli. Wszystko mam przez Ciebie; pragnę, by hołd, należny Królowi, szedł przez Ciebie przed tron Króla mojego.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Gdy patrzę na mękę Ogrójca, zdumiewam się posłuszeństwem Potęgi królewskiej wobec Ojca. Ale nie masz królestwa bez posłuszeństwa. Pragnę ao dla siebie, by uwielbić Króla.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Władcy wkładają wspaniałe płaszcze koronacyjne. Twój Syn, Maryjo, okrył się płaszczem własnej krwi. Jego ubiczowane ramiona są najcenniejszą ozdobą. Ze czcią klękam na posadzce Pretorium, by złożyć hołd strzępom królewskiego płaszcza krwi, z Ciebie wziętej. Jak gdybym wargi wpił w kielich mszalny.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Jedyna to korona, która wyciska krew z czoła Władcy. Wszyscy inni wyciskają krew z poddanych. Tylko Twój Syn ich oszczędza. Ale natomiast nie oszczędza siebie. A jednak ułamek ciernia z tej korony jest mi droższy niż wszystkie korony świata.

4. Dźwiganie krzyża

Za którym to królem poszły takie rzesze dźwigających krzyż? Lud chodzi za władcami - triumfatorami. Tylko za Tobą, Chryste, idą rzesze, gotowe cierpieć. Jakże niezliczone są szeregi Twych wyznawców krzyżowych!

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Szubienicę zamieniłeś na tron. Widzimy trony, zdobne w złoto i drogie kamienie. Władcy znają swą cenę i dlatego coś dodają, by zyskać na wartości. Jedynie Ty, Chryste, odrzuciłeś wszystko. Sam jesteś najwyższą wartością nagiego drzewa krzyża. Ten tron stał się chwałą świata.

Bł. Stefan Wyszyński, "Zapiski więzienne"
"Soli Deo", Warszawa 1991.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Stefan Kardynał Wyszyński. Odmawiajcie różaniec, "Soli Deo", Warszawa 1995.