Przez Maryję do Jezusa (Nowenna 1, 29 XI)

Przez Maryję do Jezusa
Naucz nas dróg Pana

Rozważania tajemni różańcowych, pokazujące, jak Maryja uczy nas postępować na drogach doskonałości chrześcijańskiej. Teksty rozważań oprac. na podst. rozważań z 1 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 29 XI 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny

W tej tajemnicy rozważamy zgodę Maryi, która z otwartym Sercem i w pełnym zaufaniu Bogu odpowiada na Jego plan, aby wypełnić misję bycia Matką Bożą, Matką Jezusa Chrystusa, Matką Zbawiciela.

Maryja Nazaretańska uczy nas twórczego posłuszeństwa, pełnego zaufania Panu Bogu, byśmy też mogli doświadczać wielkich rzeczy, które Bóg działa w naszym życiu.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja bez zwłoki udaje się w daleką podróż do swojej krewnej św. Elżbiety, aby służyć pomocą w trudnych dla matki w podeszłym wieku chwilach.

Maryja, przebywająca u Elżbiety trzy miesiące, uczy nas, by nie patrzyć na drugich, jacy oni są, ale czego potrzebują: czy dobrego słowa, czy pomocnej dłoni, podania kubka wody albo zwykłej kromki chleba, a może upomnienia chrześcijańskiego. Chciejmy mieć zawsze takie wyczulone serce, jak Maryja, na drugiego człowieka.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryja wydaje na świat błogosławiony Owoc swojego żywota. Rodzi Go jeszcze bardziej przez wiarę i uczynki.

Maryja, Matka Betlejemska uczy nas, abyśmy umieli rodzić w naszych sercach Chrystusa przez wiarę i przez dobre postępowanie.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja oddaje Panu Bogu wszystko - i swojego Syna pierworodnego i swoje Serce, i to kim jest i co ma.

Maryja Jerozolimska uczy nas, byśmy także umieli ofiarować Panu wszystko, czyli byśmy wszystko, czegokolwiek się podejmujemy, czynili ze względu na Chrystusa i dla Niego.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryja z Józefem przez trzy dni szukali Jezusa. Znaleźli Go tam, gdzie był w "sprawach swojego Ojca".

Maryja szukająca uczy nas, byśmy szukali trudnych odpowiedzi w Kościele, odkrywali prawdę w Kościele i przez Kościół.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Jezus przyjmuje chrzest, a nad Jego głową rozlega się głos Ojca: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". Przypomina nam ta tajemnica, abyśmy umieli umiejętnie słuchać słowa Pana Jezusa, szczególnie tego, które kieruje do nas z kart Ewangelii podczas Eucharystii, podczas adoracji. Byśmy umieli nie tylko słuchać, ale i te słowa wypełniać.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Galilejskiej Pan Jezus dokonuje pierwszego znaku na prośbę i przez wstawiennictwo swojej Matki Maryi. Maryja uczy nas w tej tajemnicy, byśmy byli otwarci na słowa Pana, byśmy uczynili wszystko, cokolwiek nam powie Pan Jezus, byśmy to czynili z wielką radością, ufnością i mocą.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pan Jezus, nauczając ludzi, pokazywał swoim życiem i swoją mocą, jak zwyciężać złego, pokonywać szatana, jak wyzwalać z niewoli szatańskiej, jak żyć w łasce. Uczy nas przez to, byśmy także nieustannie byli na drodze nawrócenia, wyzwalania, uwalniania się od wpływów złego ducha, a przez to i innych wzywali i nakłaniali do nawrócenia i do życia w wolności dzieci Bożych.

4. Przemienienie na górze Tabor

Bóg Ojciec znów przypomina, że Pan Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie. Chciejmy tak upodabniać się do Chrystusa, tak oczyszczać naszą duszę, nasze serce, nasze sumienie, zwłaszcza przez Eucharystię, przez Sakrament Pokuty, aby Bóg także w nas miał upodobanie, byśmy byli umiłowanymi Jego dziećmi.

5. Ustanowienie Eucharystii

Pan Jezus zawarł w swoim Ciele i Krwi pod postacią chleba i wina całą moc swojej miłości. Pamiętajmy, ilekroć przyjmujemy Go w Komunii świętej, że czynimy to na Jego pamiątkę, na pamiątkę Jego miłości. A jednocześnie podejmujemy zobowiązanie i wezwanie, abyśmy tą miłością umieli się dzielić z każdym, kogo Pan Bóg stawia na naszej drodze.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pan Jezus modli się w Ogrójcu i z Jego czoła wypływa krwawy pot. Przyjmuje jednak wolę Boga Ojca, aby wypełniła się Jego wola - wola Ojca. Uczy nas przez to, byśmy umieli przyjmować nawet trudne wyzwania i próbowali zrozumieć, że każde cierpienie ma sens, że każde cierpienie przybliża nas do Chrystusa, upodabnia do Jego męki i ma też wymiar zbawczy, zbawiania świata.

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski

Pan Jezus milczy, kiedy jest osądzany; milczy, kiedy jest ubiczowany; milczy, kiedy jest cierniem ukoronowany, aby dać świadectwo prawdzie. Kiedy na pytania o to, czy jest Królem, czy jest Synem Boga Najwyższego, odpowiada twierdząco, uczy nas, byśmy umieli także milczeć w różnych sytuacjach, nawet wobec trudnych i ciężkich oskarżeń, tak, by dać świadectwo prawdzie, by prawda zawsze zwyciężyła.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Maryja, Matka bolesna jest obecna przy swoim Synu, przy swoim Synu cierpiącym. Jest obecna przy każdym swoim dziecku cierpiącym i przy każdym z nas. Chciejmy zawsze pamiętać, zwłaszcza w chwilach cierpienia, bólu i osamotnienia, że tak naprawdę nie jesteśmy sami, ale Maryja pomaga nam nieść i zrozumieć każde cierpienie, zrozumieć, że każde cierpienie ma sens.

4. Testament z krzyża

Pan Jezus z wysokości krzyża oddaje nas swojej Matce i nam daje swoją Matkę. Maryja jest Matką Kościoła, Matką naszą. Zrealizujmy ten Testament Jezusa, przyjmując Maryję do swojego domu, byśmy umieli z Nią kroczyć drogami tego życia, nawet jeśli te drogi są ciężkie kręte i trudne. Byśmy mieli w Niej oparcie i pewność, że będąc z Nią i pod Jej opieką, dojdziemy do chwalebnego zmartwychwstania.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Pan Jezus po swojej śmierci, po Jego "wykonało się", znalazł się w objęciach bolejącej Matki, byśmy pamiętali, że jeśli będziemy naśladować Chrystusa, pójdziemy za Nim, będziemy synami, córkami także Maryi. To Ona i nas przyjmie w swoje miłościwe ręce i wprowadzi do raju.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pan Jezus zwyciężył śmierć i otworzył nam drogę do nieba. Pokazał, że śmierć nie jest końcem, ale jest przejściem do życia i królowania z Nim. Chciejmy tak żyć, byśmy mogli z Nim zmartwychwstać.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstępuje do nieba i zapewnia, że odchodzi po to, by przygotować nam miejsce. Miejsce w niebie. I mówi, że przyjdzie powtórnie, tak zapewniają też aniołowie apostołów, którzy wpatrując się w niebo, usłyszeli, że jak Go widzą wstępującego do nieba, tak Go ujrzą zstępującego już jako Sędziego. Chciejmy tak żyć, byśmy mieli zapewnione to mieszkanie w niebie, byśmy to mieszkanie w niebie otrzymali.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus posyła Ducha Pocieszyciela do swego Kościoła. W Kościele jest obecny Duch Święty, Duch mocy, Duch, który prowadzi swój Kościół; który przeprowadza go przez różne trudne doświadczenia; który chce udzielać się nam. Dlatego jak najbardziej otwórzmy się na Ducha Świętego, przyzywajmy Go, aby napełniał nas siedmoirakimi darami.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Matka Boża została wzięta do nieba z ciałem i duszą, aby wstawiać się za nami, aby być naszą Orędowniczką, Pośredniczką i Wspomożycielką. Dlatego z ufnością uciekamy się do Niej, pod Jej obronę, polecamy Jej wszystkie sprawy, przede wszystkim sprawy naszego życia, by nasze drogi były zawsze Bożymi drogami.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Spoglądamy na Tą, którą nazywamy Królową. Królową świata, Królową Polski, Królową naszych serc. Chcemy przez to uczyć się, że Ona króluje, bo zwyciężyła złego, bo pokonała szatana, bo pod Jej stopami jest głowa węża piekielnego. Chciejmy także razem z Chrystusem królować, by On królował w naszym życiu, jak w życiu Maryi, byśmy także umieli miażdżyć głowę węża - szatana.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: 29.11 g.13:00 #3 Dzień 1 Nowenny wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW Kaplica św. Maksymiliana - youtube.com/live/kpvABRsgWOk