Oddani Maryi (Nowenna 7, 5 XII)

Oddani Maryi
Abyś mnie przyjąć raczyła...

Rozważania tajemnic różańcowych inspirowane aktem oddania się Niepokalanej, ułożonego przez św. Maksymiliana Kolbego oraz innymi jego wypowiedziami. Teksty oprac. na podst. rozważań z 7 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 5 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny

Św. Maksymilian, układając Akt oddania się Niepokalanej, rozpoczął go od słów: "O Niepokalana", aby uświadomić tym, którzy się powierzają Maryi, pod jakim tytułem i w jakim spojrzeniu mamy oddać się i widzieć Maryję, gdy Jej się całkowicie oddajemy.

2. Nawiedzenie

Św. Maksymilian, podobnie jak św. Elżbieta, pod natchnieniem Ducha Świętego wydaje okrzyk radosny: "Uwielbiam Cię, o Ojcze nasz w niebie, za to, że w Jej przeczystym łonie Syna swego Jednorodzonego złożyłeś".

3. Narodzenie Pana Jezusa

Św. Maksymilian nie ustaje w zachwycie nad cudem narodzenia Pana Jezusa, mówiąc: "Uwielbiam Cię, o Synu Boży, żeś do Jej przeczystego łona wstąpić raczył i prawdziwym, rzeczywistym Jej Synem się stał".

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jak Maryja ofiarowała Pana Jezusa, tak i św. Maksymilian pragnie, aby każdy, kto się Jej oddaje, także przez Nią był ofiarowany. Dlatego w Akcie oddania napisał: "Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: Ona zetrze głowę twoją".

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jak Maryja znalazła Pana Jezusa w świątyni, w kościele, tak też św. Maksymilian pragnie, aby każdy heretyk, który gdzieś tam błąka się poza Kościołem, znalazł tą prawdę w Kościele katolickim, dlatego dodaje w Akcie oddania, aby dokonało się to, co o Maryi powiedziano: "jako też: Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie".

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jak przez Chrzest stajemy się członkami Kościoła, zostajemy wszczepieni w samego Chrystusa, tak i św. Maksymilian pragnie, aby każdy był tym żywym, użytecznym narzędziem i członkiem Kościoła świętego. Dlatego w Akcie oddania dodaje prośbę skierowaną do Niepokalanej: "Abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem".

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Tak jak Maryja przyczyniła się do pierwszego cudu i do tego, że uwierzyli w Chrystusa Jego uczniowie, tak św. Maksymilian pragnie, aby Maryja użyła swoich rycerzy, którzy się Jej oddają, "do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach".

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Maryja pragnie, aby królestwo Jej Syna się rozszerzało, dlatego w różnych orędziach wzywa nas do nieustannego nawracania i wiary w Jego słowa. Również św. Maksymilian pragnie, by w rękach Maryi w ten sposób każdy, kto jest oddany Niepokalanej przyczynił się "do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego".

4. Przemienienie na górze Tabor

Dla św. Maksymiliana miejsce, które najbardziej mogło przyczynić się do tego, by ujrzeć Chrystusa w Jego chwale, to Niepokalana Maryja. Dlatego do Niej się ucieka każdy rycerz Niepokalanej, aby w blasku Chrystusa zawsze dążyć do nawrócenia i uświęcenia. Dlatego w Akcie oddania św. Maksymilian dodał te słowa skierowane do Maryi: "Albowiem gdzie ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz".

5. Ustanowienie Eucharystii

Pan Jezus dał nam największą łaskę i najwięcej łask udziela przez Eucharystię. Św. Maksymilian widzi, że tą największą łaskę otrzymaliśmy przez Chrystusa dlatego, że Maryja zgodziła się być Jego Matką, była Pośredniczką tej niezwykłej łaski. Dlatego z zachwytem wychwala i mówi w Akcie oddania do Maryi: "przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają".

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Św. Maksymilian rozważając to, jak razem z Panem Jezusem i Matka Najświętsza weszła w taki Ogrójec, trwogę konania, trwogę przybliżających się tragicznych, strasznych doświadczeń, widzi w Niej, że też podejmuje jako Matka miłości i miłosierdzia drogę ratowania biednych grzeszników. Dlatego zwraca się do Maryi w Akcie oddania: "Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza".

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski

Św. Maksymilian rozważając to, jak Pan Jezus cierpi i razem z Nim Jego Matka, widzi, że podjęła ten krzyż i Maryja dla naszego zbawienia, okazując nam niezwykłe miłosierdzie. Dlatego zwraca się do Maryi św. Maksymilian w Akcie oddania: "Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył".

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Św. Maksymilian widząc Maryję, która z tak wielkim bólem, ale też i wytrwałością kroczy za Chrystusem, pragnie być tak bardzo maryjnym, że aż woła do Maryi w Akcie oddania: "Rzucam się do stóp Twoich".

4. Testament z krzyża

Św. Maksymilian tak bardzo pragnął zrealizować ten dar z krzyża, który Pan Jezus wygłosił, że dodaje do Aktu oddania te słowa: "kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła".

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Św. Maksymilian widząc tą gotowość na wszelkie poświecenie dla nas, dla ludzi, i u Pana Jezusa, i u Matki Najświętszej, także zwraca się do Maryi tymi słowami w Akcie oddania: o Maryjo, "abyś uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała... cokolwiek Ci się podoba".

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Św. Maksymilian, świadomy i pełen wiary w zmartwychwstanie, w to, że śmierć nie jest końcem ludzkiego życia, ale początkiem życia wiecznego, z całym zachwytem i świadomością dodaje do tej prośby, aby Maryja uczyniła z każdym rycerzem, "ze mną i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba".

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Św. Maksymilian, wpatrzony w niebo, widzący Pana Jezusa, który zasiada po prawicy swojego Ojca w niebie, pragnie, aby ten cały Akt oddania służył jednemu celowi: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną".

3. Zesłanie Ducha Świętego

Św. Maksymilian widząc, że Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego, uwielbia Ducha Świętego tymi słowami: "Uwielbiam Cię, o Duchu Przenajświętszy, że w Jej nieskalanym łonie Ciało Syna Bożego uformować raczyłeś".

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Św. Maksymilian, wpatrując się w Maryję wniebowziętą, prosi Ją na koniec Aktu oddania: "Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Św. Maksymilian, rozpoczynając Akt oddania słowami: "O Niepokalana", ukazuje Maryję w Jej Niepokalanym Poczęciu, ale też chce, aby ten, kto się Jej oddaje, widział w Maryi właśnie tą, która jest ukoronowana, dlatego dodaje: "Nieba i ziemi Królowo".


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: 05.12 g.13:00 #3 Dzień 7 Nowenny wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW Kaplica św. Maksymiliana - youtube.com/live/jqTIhqZwU8Q