Maryja i Święci (Nowenna 6, 4 XII)

Maryja i Święci
Światło słów Świętych

Rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi w kontekście wypowiedzi niektórych Świętych. Teksty oprac. na podst. rozważań z 6 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 4 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Tą tajemnicę chciejmy rozważyć w kontekście słów św. Augustyna, biskupa z Hippony: "Niespokojne jest serce człowieka, póki nie spocznie w Bogu".

2. Nawiedzenie

Tą tajemnicę nawiedzenia rozważmy w kontekście słów św. Brata Alberta Chmielowskiego: "Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się gdy jest głodny".

3. Narodzenie Pana Jezusa

Rozważmy tajemnicę narodzenia w kontekście słów bł. Honorata Koźmińskiego: "Osoba uboga ma wszystko u Boga".

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnicę ofiarowania rozważmy w kontekście słów św. Teresy z Ávili: "Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy".

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnicę znalezienia rozważmy w kontekście słów św. Franciszka z Asyżu: "Bóg mój i wszystko".

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Rozważmy tajemnicę Chrztu Pańskiego w kontekście słów św. Rafała Kalinowskiego: "Dobrzy ludzie są podobni do czystego powietrza: oddycha się nim, chociaż się go nie widzi".

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Ten cud w Kanie rozważmy w świetle słów św. Antoniego z Padwy: "Proszę was, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny. U nas tymczasem pełno słów, ale czynów prawdziwe pustkowie... Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny".

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Rozważmy tą tajemnicę w świetle słów św. Matki Teresy z Kalkuty: "Jeśli możemy zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka"?

4. Przemienienie na górze Tabor

Tajemnicę przemienienia rozważmy w świetle słów św. Ojca Pio: "Zbawić duszę grzesznika, to tak jak uratować usychające drzewo".

5. Ustanowienie Eucharystii

Rozważmy tajemnicę ustanowienia Eucharystii w świetle słów św. Jana Pawła II: "Człowiek, ażeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Jest to pokarm oraz napój, który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego".

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Tą tajemnicę rozważmy w świetle słów bł. ks. Jerzego Popiełuszki: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj".

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Pana Jezusa przez naród żydowski

Rozważmy tą tajemnicę w świetle słów św. Maksymiliana Kolbego: "Nienawiść nie jest siłą twórczą. siłą twórczą jest miłość".

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Tą tajemnicę rozważmy w świetle słów św. Ludwika Grigniona de Montforta: "Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo!".

4. Testament z krzyża

Rozważmy tę tajemnicę w kontekście słów bł. Stefana Wyszyńskiego: "Wszystko postawiłem na Maryję. Święta Maryjo..., przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją".

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Tę tajemnicę rozważmy w świetle słów św. Faustyny Kowalskiej: "Jezu, ufam Tobie wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiemu uczuciu, które mam wewnątrz, sprzeciwiającemu się nadziei. Czyń ze mną, co chcesz, nie odstąpię od Ciebie, bo Ty jesteś źródłem mojego życia".

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Tajemnicę zmartwychwstania rozważmy w świetle słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus: "Ja nie umieram, ja wstępuję do życia".

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Rozważmy tę tajemnicę w świetle słów św. Jana od Krzyża: "Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości".

3. Zesłanie Ducha Świętego

Rozważmy tę tajemnicę w świetle słów św. Pawła Apostoła: "Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8,26).

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Tajemnicę wniebowzięcia rozważmy w świetle słów św. Jana Damasceńskiego: "Ten, któremu podobało się wziąć ciało z Dziewicy Maryi i stać się człowiekiem; Ten, który zachował Jej nienaruszone dziewictwo nawet po swoim narodzeniu, uchronił Jej ciało od skażenia i przeniósł je do nieba".

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Tę tajemnicę rozważmy w świetle słów bł. Jana Dunsa Szkota: "Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim".


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Telewizja Niepokalanów - https://www.youtube.com/@TvNIEPOKALANOW