Maksymilianowe tajemnice światła

W świetle życia Świętego Maksymiliana
W rękach Niepokalanej

Rozważania zob. jak odmawiać Różaniec →


Każde życie można odczytać w świetle tajemnic różańcowych. Dziś spróbujemy odczytać życie Ojca Maksymiliana Kolbe w ten sposób.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Święty Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. Do dziś można zobaczyć jego dom urodzenia i kościół Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, w którym wzięli ślub jego rodzice i w którym w dniu urodzin został ochrzczony, otrzymując imię Rajmund.

Mama św. Maksymiliana tak wspomina:

Nie byłam zdolna być dobrą matką... Czując nieudolność swoją, prosiłam Matkę Bożą, by mnie zastąpiła... To tylko zawdzięczam miłosierdziu Bożemu i Matuchnie Niepokalanej, że zwykle tak działają, iż wspierają największych nędznych.

Rajmund Kolbe, rozpoczynając drogę życia zakonnego, poprzez złożenie ślubów zakonnych, wraz z habitem otrzymał imię Maksymilian. Śluby zakonne są jakby wypełnieniem przyrzeczeń chrztu. Na nowo rodzi się nowy człowiek do życia tylko dla Boga.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

W Kanie Maryja uczy nas wypełniać we wszystkim wolę Bożą, by czynić wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus.

Święty Maksymilian wiedział, że wypełnieniem woli Bożej jest doskonałe posłuszeństwo przełożonemu lub spowiednikowi, w których poleceniach odkrywał wolę samego Boga. Pokazał to swoim życiem, między innymi w jednym wydarzeniu, które sam tak opisał:

Jako mały chłopiec kupiłem sobie figurkę Niepokalanej za 5 kopiejek. A w internacie [we Lwowie] na chórze, gdzie słuchaliśmy Mszy świętej, z twarzą na ziemi obiecałem Najśw. Maryi Pannie, królującej w ołtarzu, że będę walczył dla Niej. - Jak - nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę orężem materialnym, toteż gdy przyszedł czas nowicjatu [czy profesji?], zwierzyłem się z tą trudnością do stanu zakonnego ojcu magistrowi śp. o. Dionizemu. Ten zamienił mi to postanowienie na jedno Pod Twoją obronę codziennie. Do dziś dnia odmawiam tę modlitwę, chociaż wiem już, o jaką walkę Niepokalanej chodziło.

Odrzuciwszy pychę i własną zarozumiałość, starajmy się z pokorą i ufnością przyjmować polecenia naszych przełożonych i spowiedników, odczytując w tym wolę Bożą.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Dla św. Maksymiliana inspiracją do założenia ruchu maryjnego i apostolskiego, nazwanego Rycerstwem Niepokalanej, była masoneria. Tak to sam Święty wspomina:

Gdy masoneria w Rzymie coraz śmielej występowała - wywiesiła swój sztandar przed oknami Watykanu, na sztandarze czarnym umieściła św. Michała Archanioła pod nogami Lucyfera i w ulotkach głośno występowała przeciwko Ojcu Świętemu - powstała myśl założenia stowarzyszenia dla walki z masonerią i innymi sługami Lucyfera. dnia 16 października 1917 r., w ubogiej celce pod kluczem, za wiedzą jednak przełożonego, w Kolegium Międzynarodowym w Rzymie, siedmiu młodych kleryków w habitach franciszkańskich przepasanych sznurem, z szablami, ale duchowymi, tj . koronkami u boku, rozważało punkty pierwszego dyplomika Rycerstwa Niepokalanej. Nad nimi, między dwiema jarzącymi się świecami, stała figurka Niepokalanej. Działalność MI w tym pierwszym czasie życia [Rycerstwa] polegała - poza modlitwą prywatną - na rozdawaniu cudownych medalików Niepokalanej.

Za przykładem św. Maksymiliana, nie pogardzajmy, ani nie bądźmy obojętni, ale starajmy się doprowadzić nieprzyjaciół Kościoła świętego do nawrócenia i uświęcenia.

4. Przemienienie na górze Tabor

Niepokalana zebrawszy tych młodych, niedoświadczonych zakonników [franciszkanów], już wtedy wiedziała, że w ciągu roku dwóch z nich przytuli do swego Niepokalanego, matczynego Serca w niebie, że w nie tak długim czasie i trzeci za nimi podąży, że reszta rozproszy się po świecie, że do nich przyłączą się inni, coraz to liczniejsi, że do dziś liczba ich zbliżać się będzie już do miliona. Wiedziała, że jedni wedle gorliwości większej lub mniejszej działać będą, inni zszeregują się w związki, by wspólnymi siłami, w myśl odpowiednich statutów, łatwiej i skuteczniej podbijać dusze dla Niej, a inni jeszcze zerwą wszelkie granice w poświęceniu się Jej, a nawet zamkną się w Jej zagrodzie [w Niepokalanowie], by całe życie wyłącznie dla Niej strawić. I nie ograniczą się Jej rycerze do obrony wiary, ale pójdą do ataku, do ofensywy zdobywać twierdze nieprzyjacielskie, a pójdą z miłością bez granic, z miłością Niepokalanej ku bliźnim w sercu, choćby to byli nie tylko obcokrajowcy, obcoplemieńcy lub innokolorowi, ale nawet otwarci wrogowie religii, Niepokalanej, Boga.

Tak pisał św Maksymilian o Rycerstwie Niepokalanej. Niech i nas Niepokalana tak przemienia, byśmy wzrastali w gorliwości o zbawienie duszy własnej i naszych bliźnich.

5. Ustanowienie Eucharystii

Z listu Ojca Maksymiliana do Niepokalanowa:

Wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawienia Przenajświętszego Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. - Kto zaglądnie do kościółka [bazyliki], pada na kolana, adoruje, spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia. I załatwia sprawy misyjne, twardych opoczystych serc pogańskich. Ponad figurą w witrażu [ścianie] piękny obraz Serca Pana Jezusa.

I dziś jest taka kaplica w Niepokalanowie - Światowe Centrum Modlitwy o Pokój - Gwiazda Niepokalanej. Wejdź tam na moment, aby doświadczyć, jak Ona, Niepokalana, z Panem Jezusem, twoje sprawy pozałatwia...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW, Kaplica św. Maksymiliana 2023 - rozważania przygotowane przez s. Agnieszkę.