Nowenna do NMP Anielskiej (2)

Nowenna do Matki Bożej Anielskiej
Nieustanna nasza Pomoc

Nowennę można odmówić jako przygotowanie do godnego przyjęcia Komunii Świętej. Odmawia się ją na wzór Nowenny Nieustającej, posługując się wezwaniami litanijną "Matko Boska za nami wstawiaj się".


(ofiarowanie Nowenny - intencja)

Z najgłębszą pokorą, upadając przed Tobą, o Matko Boża Anielska, ofiarujemy Tobie tę nowennę i prosimy ze łzami, abyś nas wysłuchać raczyła. Naucz nas, Matko najlepsza, jak mamy czcić i kochać Twojego Syna, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, i jak mamy życie poświęcić dla najdroższego naszego Zbawiciela. On zamieszkał między nami, aby nas uszczęśliwić szczęściem Aniołów w niebie. A nawet większym szczęściem nas obdarza, bo stal się naszym Pokarmem.

Naucz nas, Matko, jak mamy się przygotować do przyjęcia tego Boskiego Pokarmu, jak mamy dziękować po przyjęciu Go. Ty byłaś najpierwszą i najgorliwszą Adoratorką Najświętszego Sakramentu. W tej Nowennie bądź dla nas nauczycielką i przewodniczką. Dusze gorliwe utrzymuj w świętej miłości, a te oziębłe rozpal i daj im zakosztować owoców, które z tej Nowenny wypływają. Spraw, aby wszyscy ludzie, zamieszkujący ziemię, oddali pokłon Jezusowi ,utajonemu w Najświętszym Sakramencie. Spraw, aby przeprosiły Go za niezliczone świętokradztwa i zniewagi i odtąd służyły Mu wiernie.

O Królowo Anielska, ratuj nędznych, wspomagaj słabych, pocieszaj strapionych, módl się za ludem Twoim, wstawiaj się za duchowieństwem, opiekuj się pobożnymi niewiastami, wypraszaj nawrócenie grzesznikom, daj pobożnym wytrwanie w wierze, a pracującym cierpliwość w pracy, aby nie przeklinali i nie bluźnili. Niechaj wszyscy doświadczą Twojego wsparcia, a zwłaszcza Ci, którzy teraz uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę. O Matko, niechaj pod Twoją opieką, tu na ziemi, ukochamy całym sercem Twojego Syna Jezusa i Ciebie, a kiedyś, już po skończonym ziemskim pielgrzymowaniu, abyśmy mogli cieszyć się z Wami radością nieba na wieki wieków. Amen.


(pieśń maryjna)

Królowej Anielskiej śpiewajmy...

(litania do Matki Bożej Anielskiej)

(wersja 1) Królowo Aniołów...(wersja 2) Święta Maryjo, Królowo Anielska...(wersja 3) Królowo Anielskich Chórów

(wezwania - na dzień I, IV i VII)

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Jutrzenko zaranna na niebie, o Maryjo błagamy Cię!
Piękniejsza nad słońce i gwiazdy...
Śliczniejsza nad cedry Libanu...
Cudniejsza nad perły i złoto...
Przez Serce Twe Niepokalane...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Panno łask Bożych pełna, hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Panno Niepokalana...
Panno cnót wszelkich kwiecie...
Panno ucieczko nasza...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

(wezwania - na dzień II, V i VIII)

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Tyś pierwszą po Bogu ozdobą, o Maryjo błagamy Cię!
Tyś chwałą Kościoła świętego...
Tyś wszystkich zbawionych radością...
Tyś ludu grzesznego ucieczką...
Przez Serce Twe Niepokalane...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Matko Odkupiciela, hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Matko pięknej miłości...
Matko nienaruszona...
Matko Bożej mądrości...
Matko nasza Najświętsza...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

(wezwania - na dzień III, VI i IX)

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Królowo Zastępów Anielskich, o Maryjo błagamy Cię!
Królowo Wyznawców i Świętych...
Królowo Różańca świętego...
Królowo trwałego pokoju...
Przez serce Twe Niepokalane...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

Witaj Bogurodzico, hołd Ci oddaje wierny Twój lud!
Witaj łask Pośredniczko...
Witaj wiary przykładzie...
Witaj nadziejo nasza...
Witaj kwiecie miłości...

Matko Boska za nami wstawiaj się.
Matko Boska za nami wstawiaj się.

(modlitwa nowennowa)

O Matko Boża Anielska, najlepsza nasza Matko i Pani! Z największą ufnością przychodzimy do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Matko Boża Anielska, błagamy najgoręcej, abyś uprosiła nam u Syna Twojego te łaski, których tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy…

(prośby i podziękowania wiernych)

Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej Nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

(pieśń maryjna)

Do Ciebie Matko, Szafarko łask,
Błagalne pienia wciąż płyną,
Twa dobroć świeci nad słońca blask,
Nadzieją Tyś nam jedyną.

Ref. W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas. (2 ×)

(modlitwa błagalna)

A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do ciebie: Błagamy Cię, Anielska Królowo!

Za chorych, abyś ich uzdrowiła, błagamy Cię, Anielska Królowo!
Za strapionych, abyś ich pocieszyła...
Za płaczących, abyś im łzy z oczu otarła...
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła...
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała...
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała...
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych...

(pieśń maryjna)

Gdy Twojej chwały niebieski tron,
Daleki duszy cierpiącej,
Spoglądnij na nas przez obraz on,
Pomocy Nieustającej.

Ref. W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas. (2 ×)

(modlitwa dziękczynna)

O Maryjo przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Anielska Królowo!

Za uzdrowionych z choroby, dziękujemy Ci, Anielska Królowo!
Za pocieszonych w strapieniu...
Za ocalałych z rozpaczy...
Za podtrzymanych w zwątpieniu...
Za wyzwolonych z mocy grzechu...
Za wysłuchanych w błaganiu...
Za litość nam okazaną...
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone...

(pieśń maryjna)

Twe oczy jakże łaskawe są,
Pociąga słodycz z nich Twoja,
Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
I wsparciem staniesz się w znojach.

Ref. W cierpienia czas, pomocą darz,
i nieustannie ratuj nas. (2 ×)

(modlitwa prośby)

O Maryjo, Matko Boża Anielska, która z taką czułością z tej cudownej figury na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twoich stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: Pomagaj nam nieustannie!

Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie!
Matko nasza najlepsza...
Pośredniczko nasza u Boga...
Szafarko łask wszelkich...
Matko świętej wytrwałości...
Tronie miłosierdzia Bożego...
Poręko naszego zbawienia...
Pogromczyni mocy piekielnych...
Umocnienie słabych...
Ucieczko uciśnionych...
Cudowna lekarko w chorobach...
Ratunku ginących grzeszników...
Nadziejo zrozpaczonych...
Opiekunko rodzin...
Czuła Matko sierot...
Pani naszych losów...
Przewodniczko pewna do nieba...

(pieśń uwielbieniowa)

Wielbię Ciebie... (lub inna podobna)


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Pieśni i modlitwy. Nowenna do NMP Anielskiej - nmpanielska.pl