2 sierpnia - NMP Królowa Aniołów (3)

 

Litania do Matki Bożej Anielskiej
Królowo Anielskich chórów

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako Królową, której służą aniołowie w niebie i Jej pośredniczącą rolę w zbawieniu. W tekście zaznaczono zmiany, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Królowo Aniołów, módl się za nami!
Królowo Archaniołów...
Królowo Księstw...
Królowo Zwierzchności...
Królowo Mocarstw...
Królowo Tronów...
Królowo Cherubinów...
Królowo Serafinów...
Królowo wszystkich zastępów niebieskich...
Królowo Aniołów, poczęta bez grzechu pierworodnego...
Królowo Aniołów, której chwała i cuda mnożą się z każdym dniem...
Królowo Aniołów, która wypraszasz zdrowie chorym, życie zmarłym, nawrócenie grzesznikom...
Królowa Aniołów, podziwiana przez Boga, aniołów i świętych...
Królowo Aniołów, Wspomożycielko nasza w każdej potrzebie...
Królowo Aniołów nie opuszczająca tych, którzy w tobie ufność pokładają...
Królowo Aniołów, dzięki której ślepi wzrok odzyskują, a cierpiący ulgi doznają...
Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana...
Królowo Aniołów, która udzielasz wszelkich łask wzywającym Ciebie...
Królowo Aniołów, chroniąca przed piekłem tych, którzy noszą znaki Twojej opieki...
Królowo Aniołów, usuwająca przeszkody przed powołanymi przez Twojego Syna...
Królowo Aniołów, która pouczałaś świętych...
Ty, którą Bóg Ojciec cieszy się jako Ukochaną Córką...
Ty, którą Syn Boży czci jako swą Matkę Niepokalaną...
Ty, którą Duch Święty miłuje jako Wierną Oblubienicę...
Ty, która przewodzisz Zastępom Niebieskim...
Życie nasze...
Radości nasza...
Nadziejo nasza...
Nasza Orędowniczko u Pana...
Ty, której nikt nie wzywa na próżno...
Ty, której spośród ludzi najwięcej zawdzięczamy...
Ty, która uprosiłaś tak wiele cudów...
Ty, której kłaniają się aniołowie...

Królowo Aniołów, mocna Sercem Twojego Syna, wybaw nas od zagrażającego nam zła!
Królowo Aniołów, doskonała Wyznawczyni Boga, wyjednaj nam umiłowanie Boga!
Królowo Aniołów, największe Dzieło Ducha Świętego, wyjednaj nam doskonałe posłuszeństwo Jego natchnieniom!

Litania do Królowej Aniołów, napisy - YT/@DolinaModlitwy
Litania do Królowej Aniołów - YT/@bodziomic

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Królowo Anielska.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który dajesz nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, † spraw, byśmy mogli zaznać niezwykłej opieki, * gdy pogrążeni w niedoli wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Królowej Aniołów - apostol.pl
  • Matka Boska Anielska. Litania do Królowej Aniołów - parafia-podwilk.pl