Królowej Anielskiej

1. Królowej anielskiej śpiewamy,
Różami uwieńczmy jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń.

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam! / 2×

2. Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg.
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.

O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń! / 2×

3. O Tronie Ty Boga wiecznego,
O Słońce nadziei i łask,
O Różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych jest blask!

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam! / 2×