2 sierpnia - NMP Królowa Aniołów (1)

Litania do Matki Bożej Anielskiej
Królowo Aniołów

(do prywatnego odmawiania)

Pod tym tytułem tak drogim św. Franciszkowi z Asyżu, Najświętszej Pani Anielskiej, pozdrawiamy Cię!
Wspomóż nas, aby nasze życie, stając się bardziej serafickie, podobało się Tobie.

K. Witaj, Królowo Aniołów, wysłuchaj naszej modlitwy - niech Twoja miłość nas ochrania.
W. Matko Boża Anielska, witaj - okryj nas swoim płaszczem opieki.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, i poczęła z Ducha Świętego.

Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Święta Maryjo, Matko Boża Anielska...
O Pani, do której został wysłany Boży Posłaniec...
O Pani, przed którą pokłonił się Archanioł Gabriel...
O Pani, która wyraziłaś zgodę, aby stać się Matką Bożą...
O Pani, przez Archanioła Michała, obrońcę Ludu Bożego...
O Pani, przez Archanioła Rafała, ochraniający drogi naszej doczesnej pielgrzymki...
O Pani, której służą aniołowie stróżowie...
O Pani, której aniołowie przenieśli dom z Nazaretu do Loreto...
O Pani, której wizerunek aniołowie zanieśli do Genazzano...
O Pani, której kaplica w Porcjunkuli stała się kolebką zakonu franciszkańskiego...
O Pani, która wyjednałaś łaski odpustów dla swojej kaplicy anielskiej...
O Pani, przez Biedaczynę z Asyżu, nazywanego Serafickim Ojcem...
O Pani, przez którą Biedaczyna otrzymał tron, z którego został strącony Lucyfer...
O Pani, której towarzyszyły aniołowie podczas Wniebowzięcia...
O Pani, Królowa Tronów i Panowań, Księstw i całego anielskiego dworu w niebie...
O Pani, otoczona niezliczoną rzeszą Serafinów...
Święta Maryjo, Matko Boża Anielska...
Święta Maryjo, Matko Boża i nasza Matko...

W. Módl się za nami, Królowo Zastępów Anielskich.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który pozwalasz nam co roku na nowo obchodzić dzień poświęcenia kaplicy Matki Bożej Anielskiej, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw, aby każdy otrzymał dar miłosierdzia i  wszelkie łaski, o które poprosi, nawiedzając tę lub inną kaplicy pod tym wezwaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

lub: Boże, który Najśw. Maryję Pannę wyniosłeś ponad wszystkie anielskie chóry, i wezwałeś wszystkich ludzi dobrej woli do przyjęcia Twojego miłosierdzia, spraw, abyśmy mogli uwolnić się od grzechów, a dostąpiwszy pełni łask, mogli w końcu wraz z wszystkimi aniołami cieszyć się wiecznym przebywaniem z Królową Anielską w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Mary Queen of Angels - catholicharboroffaithandmorals.com