2 sierpnia - NMP Królowa Aniołów (2)

Litania do Matki Bożej Anielskiej
Święta Maryjo, Królowo Anielska

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako Królową, której służą aniołowie w niebie oraz która pośredniczy w udzielaniu łask ludziom i wybawianiu dusz z czyśćca.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Święta Maryjo, Królowo Anielska...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, przez Anioła łaski pełną nazwana...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, której Anioł zwiastował, że poczniesz Syna Bożego...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, przez Anioła o zachowaniu panieństwa zapewniona...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, przez Aniołów w Betlejem otoczona...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, od Aniołów różne posługi odbierająca....
Święta Maryjo, Królowo Anielska, przez Aniołów do nieba wzięta...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, przez Aniołów dusze swych wiernych sług do nieba wprowadzająca...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, Opiekunko żywych i umarłych synów i córek św. Franciszka...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, na prośbę św. Franciszka odpust zupełny u Syna swego wypraszająca...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, najmiłosierniejsza Matko ubogich, pobożnie żyjących...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, Ucieczko najpewniejsza szczerze pokutujących grzeszników...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, wypraszająca miłosierdzie u sprawiedliwego Sędziego...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, Arko Przymierza...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, dająca zwycięstwo nad szatanem...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, Bramo do nieba wiodąca...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, Jutrzenko przyświecająca nam podczas doczesnej pielgrzymki...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, jedyna Lekarko w śmiertelnych boleściach...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, najpewniejsza Orędowniczko na Bożym Sądzie...
Święta Maryjo, Królowo Anielska, wybawienie dusz z czyśćca...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami Królowo Anielska.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który dajesz nam dostojną Królową Aniołów, władającą w niebie i na ziemi, † spraw, byśmy mogli zaznać niezwykłej opieki, * gdy pogrążeni w niedoli wezwiemy Ją tym chwalebnym tytułem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(modlitwa maryjna)

Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Anielska,
wejrzyj na nas, którzy oddajemy cześć
Twojemu Synowi, utajonemu w Najświętszym Sakramencie.
Zachowaj nas od wszelkich nieszczęść, chorób i niebezpieczeństw,
a w szczególności od popełnienia grzechu.
Serca nasze rozpal miłością Boga i bliźniego.
Pamiętaj, o Najłaskawsza Matko, o naszej Ojczyźnie i naszych rodzinach,
i uproś u Syna swojego wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo.
Wszystkim zmarłym uproś zmiłowanie,
by mogli wejść do królestwa niebieskiego.
My zaś będziemy wychwalać Twoją dobroć
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

lub

Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matka Boska Anielska. Litania do Matki Bożej Anielskiej - parafia-podwilk.pl
  • Pieśni i modlitwy. Litania do NMP Anielskiej - nmpanielska.pl
  • Litania do Matki Bożej Anielskiej - fb/miriam.bramanieba