Nieustanna Nowenna

Nabożeństwo Nieustannej Nowenny
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenny są bardzo popularną formą kultu Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znaną, praktykowaną na całym świecie jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (MBNP). Jest ona publicznym nabożeństwem zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską, polegające na wspólnej modlitwie przed ikoną MBNP w obranym dniu tygodnia, którego celem jest uwielbienie i dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski oraz przedkładanie próśb w modlitwie ufnej i wytrwałej za wzorem i przyczyną Maryi.

Nieustanną Nowennę zapoczątkował o. Andrew Browne CSsR 11 lipca 1922 r. w kościele św. Alfonsa w Saint Louis (USA), który wprowadził cotygodniowe nabożeństwo ku czci MBNP. Nabożeństwa te nazwano początkowo Novendialia, a od 1927 r. praktyka ta została przez o. Henryʼego Suttona CSsR nazwana Nieustanną Nowenną.

Z Saint Louis Nowenna została przeszczepiona do innych miast Stanów Zjednoczonych i do Kanady. Po II wojnie światowej spotkała się z przechodzącym wszelkie oczekiwania przyjęciem na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza w Indiach, Cejlonie, Filipinach, Indochinach, Australii. Z podobnym przyjęciem spotkała się także w Ameryce Południowej i Afryce. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy Nowennę Nieustanną zaczęto odprawiać ok. 1932 r. Zapoczątkował to nabożeństwo ks. kanonik O’Reilly - proboszcz kościoła św. Piotra w Birmingham. Do samej Europy Nowenna dotarła wraz z redemptorystami - kapelanami armii amerykańskiej, podczas lądowania w Irlandii. Odprawiono ją tam, prosząc o ratunek dla zmiażdżonej Europy. Miało to miejsce w Belfaście w 1943 r. Już po 6 latach Nowenna była odprawiana w 300 kościołach Anglii, Szkocji.

W prowadzonej przez redemptorystów parafii w Manilii ponad 100 tys. ludzi uczestniczy co tydzień w nowennach. Pierwsze nabożeństwo odprawia się o 6 rano, a następne przez cały dzień co godzinę, aż do późnego wieczora.

W parafii redemptorystów w Singapurze co tydzień bierze udział w nowennie ponad 40 tys. ludzi. W tym wielkim mieście nowenna jest wydarzeniem tak popularnym, że gdy w pobliżu kościoła powstała stacja metra, nadano jej nazwę "Nowenna".

W Polsce Nieustanna Nowenna została odprawiona po raz pierwszy 23 stycznia 1951 r. dla wielkiej rzeszy wiernych, zgromadzonych w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. Dzień ten przyjmuje się za oficjalną datę wprowadzenia nabożeństwa do Polski. W pierwszej Nowennie uczestniczyło 2737 osób, wpłynęło 2700 próśb i 500 podziękowań. Misjonarze redemptoryści z o. Stanisławem Szczurkiem CSsR na czele, począwszy od Gliwic założyli setki tych nabożeństw w Polsce. W Toruniu, w kościele św. Józefa, 12 grudnia 1951 r., o. Szczurek zaprowadził trwającą do dziś tradycję środowych Nieustannych Nowenn, która obecnie jest transmitowana przez Radio Maryja na cały świat.

Nowenna znana jest również na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, zwłaszcza tam, gdzie pracują redemptoryści.


Porządek Nieustannej Nowenny

1. Obrzędy wstępne

(śpiew)
O Maryjo, witam Cię...
lub inna pieśń do MBNP

2. Modlitwa Rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję.

(chwila ciszy)

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

3. Czytanie Słowa Bożego.
4. Kazanie lub rozważanie.

Zob. Nieustanna Nowenna (rozważania)

5. Wezwania dziękczynne

(odczytanie podziękowań)

(wezwania dziękczynne)

O Maryjo, razem z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga przez Twoje wstawiennictwo, łączymy nasze dziękczynienia i wołamy:

Za miłość Twą macierzyńską, dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
Za dobroć Twą niezrównaną...
Za litość nam okazaną...
Za natchnionych nadzieją...
Za wyzwolonych z mocy grzechu...
Za uzdrowionych z choroby...
Za pocieszonych w strapieniu...
Za ocalonych z rozpaczy...
Za wysłuchanych w błaganiu...
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone...

Tobie, o Maryjo, śpiewamy pieśń wdzięczności i Tobie zawierzamy nasze życie. Bądź z nami w każdy czas, wypraszaj nam odpuszczenie naszych grzechów, abyśmy mogli prowadzić nowe życie, wysłużone nam przez Zbawiciela.

(śpiew)
Maryjo, dziękujemy Ci
lub inna dziękczynna

6. Wezwania błagalne

(odczytanie próśb)

(wezwania błagalne)
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła, błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła...
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała...
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała...
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była...
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała...
Za płaczących, abyś im łzy otarła...
Za strapionych, abyś ich pocieszyła...
Za chorych, abyś ich uzdrowiła...
Za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła...
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych...

(śpiew)
Matko Pomocy Nieustającej
lub inna błagalna

7. Zakończenie

(antyfona) Pod Twoją obronę....

(śpiew) O Maryjo, żegnam Cię...
lub inna stosowna pieśń

Ojcze nasz...

(modlitwa) Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(błogosławieństwo)


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nabożeństwo Nieustannej Nowenny do MB Nieustającej Pomocy - redemptor.pl