Koronka Uwielbienia Dwu Serc

Koronka Uwielbienia Dwu Serc

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

(1×) Panie Boże, przemień * wszystkie serca tak, * żeby Ciebie nie raniły, * tylko kochały i czciły.

(10×) Niech będzie uwielbione * Serce Jezusa i Maryi, * we wszystkich sercach ludzkich * i na całym świecie, * teraz i na wieki.

Modlitwa na zakończenie

(1×) Panie Boże, przemień * wszystkie serca tak, * żeby Ciebie nie raniły, * tylko kochały i czciły.

Módlmy się. Przenajświętsze Serce Jezusa, jaśniejący ogniu wiekuistej miłości, † najpodobniejszym do swego uczyniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny. * W doskonałe zjednoczenie Waszych Serc zanurz i nasze serca, pokornie prosimy, * i rozpal je miłością, by na cały świat rozlewały cześć i uwielbienie Dwu Serc pełnych miłości. Amen.

(Albo) Najświętsze Serce Jezusa, z Niepokalanym Sercem Maryi, * podobnym do dwu gałązek oliwnych, * jaśniejącym na głównym Ołtarzu Kościoła Świętego, jak dwie Lampy Oliwne, * uleczcie serc rany i przywróćcie Ducha życiu, * rozjaśnijcie nasze serca miłością, * aby na cały świat rozlewały cześć i uwielbienie * Przymierza Waszych Dwu Serc. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za tak wielki dar miłości. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Piotr Mrotek, Koronka Uwielbienia Dwu Serc (śpiewana)

Bogdan Bednarz, Koronka uwielbienia Dwu Serc Jezusa i Maryi

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA, Koronka Uwielbienia DWU SERC