Koronka Niepokalanej (Zapal nam serce)

Koronka o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny
braciom i siostrom podana

(do prywatnego odmawiania)

Na rozpoczęcie

1. Zapal nam serce, Boże, otwórz usta,
Niechaj w nich zabrzmi chwała wiekuista,
Niepokalanej Matki Syna Twego,
Pana naszego.

2. O Której świadczy Duch Święty przed wieki,
Iż wszystka piękna jest dla Twej opieki,
Żeś ją przeznaczył za Matkę Synowi,
Zbawicielowi.

3. Przejrzaną Jego Męką odkupienia,
Od grzechu toni cudnie obroniona,
To Macierzyste prawo wyrobiło,
Bo się godziło.

4. Chwała bądź Tobie, Ojcze, z Synem wiecznym,
Który z Twym Duchem zostajesz przedwiecznym,
Żeś z Wszechmocności Twej dał Pannę Świętą,
Nam tak poczętą.

Pierwsza część Koronki

Intencja dziękczynna Bogu Ojcu za to, że Najśw. Maryję Pannę stworzył i zachował Ją od grzechu pierworodnego.

Wierzę w Boga..., 1 × Ojcze nasz... i 4 × Zdrowaś Maryjo...

1. Przedwieczny Ojcze, Tobie dziękujemy,
Za przywileje, które uznajemy,
W Poczęciu z łaski Twej Maryi dane,
Nie zrachowane.

2. Aby nad piekłem stąd tryumfowała,
Że nie upadła, a nas ratowała
Upadłych ludzi, mocą Twoją wsparta,
Łeb depcząc czarta.

3. Nie miało miejsca zarzewie grzechowe
W tej świętej Córce, lecz cnoty takowe,
Którymi samo niebo przewyższała,
Te z Ciebie miała.

4. Chwała bądź za to, Boże nieskończony,
Z Twej Wszechmocności w Tej Pannie uczczony,
Jako bywała od wieków na niebie.
Tak chwalimy Ciebie.

Druga część Koronki

Intencja dziękczynna Synowi Bożemu za to, że chcąc nas odkupić, wybrał sobie Najśw. Maryję Pannę za Matkę.

Wierzę w Boga..., 1 × Ojcze nasz... i 4 × Zdrowaś Maryjo...

1. Słowo Przedwieczne Ojca Niebieskiego,
Zbawco nasz Jezu z serca pokornego,
Dzięki czynimy, żeś wziął Matkę Twoją
W obronę swoją,

2. Wcielenie Twoje dałeś Jej zwiastować,
Że Tej niewinność miała Cię piastować,
W której stałeś się Ciałem dla litości
Człeka miłości.

3. Na świat wyszedłeś przez żywot Panieński,
Od niej karmiony, sam pokarm Anielski,
Cud na te sprawy, cudnie Pannie dłużą,
Gdy Tobie służą.

4. Chwała bądź za to Boże w ludzkim ciele,
Żeś Matce Twej darował tak wiele
Darów Twych Boskich, by tak ozdobiona
Była wsławiona.

Trzecia część Koronki

Intencja dziękczynna Duchowi Świętemu za to, że Najśw. Maryję Pannę napełnił swoimi łaskami i w zachował czystości.

Wierzę w Boga..., 1 × Ojcze nasz... i 4 × Zdrowaś Maryjo...

1. Za Twoje dary Boże, Duchu Święty,
Dane Maryi bez zmazy poczętej,
Czołem bijemy, racz nam ku Jej chwale
Zachować stale.

2. Oblubienicę od wieków Maryję
Wziąłeś w Twą Boską wielką protekcję,
Aby grzechowi nie była poddana,
Lecz zachowana.

3. W cudnej piękności przez Cię pokazana,
Na niebie w gwiazdach dwunastu widziana,
Tyś ją ozdobił wielkimi łaskami,
I faworami.

4. Tę pierwszym wieńcem uczciłeś Panieństwa,
Tę purpurową koroną męczeństwa
I laurem mędrców okryłeś na tronie
Jej święte skronie.

5. Chwała bądź za to, Boże nieskończony,
Z Twej Wszechmocności w tej Pannie uczczony.
Jaka bywała od wieków na niebie,
Tak chwalimy Ciebie.

Na zakończenie

K. Z wielkie weselem Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny rozpamiętywajmy.
W. Aby się za nami modliła do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się. Boże, któryś poczętą bez zmazy Najświętszą Maryję Pannę Apostołowi Twemu w koronie z dwunastu gwiazd jaśniejącą objawił, racz dać wiernym Twoim, którzy na ziemi czczą godność Matki Zbawiciela, aby za Jej przyczyną, koroną wiekuistej światłości w niebie ukoronowani zostali. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy świętej Jedyny na wieki wieków. Amen.

Ofiarowanie Koronki

1. Z pokłonem, Panno, ofiaruję Tobie
Tę koroneczkę, którą ku ozdobie,
Twojej uwiłem włóż ja na koronę,
Mnie daj obronę.

2. Wiadomoć, Panno, jako natarczywie
Na duszę moją czatuje czart chciwie,
Niech go pogromię, nie dopuść zwycięstwa,
Dodaj mi męstwa.

3. Twoja niewinność niechaj mym puklerzem
Będzie, w tej wojnie stanę się rycerzem,
Zwojuję dobrze i szyki połamię,
Moc jego złamię.

4. Tryumf zaś, Panno, Tobie go oddaję,
Powzięty z niego i z tym się poddaję,
Pod Twoje stopy, Panno najzacniejsza,
Najchwalebniejsza.

5. Tych się ja trzymać w życiu moim będę,
Póki z świętymi miejsca nie osiędę,
Ty, Panno święta, prowadź duszę moją,
W wieczne pokoje. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Koronka o Niepokalanym Poczęciu NMP - parafiasanka.pl