Koronka Niepokalanej (Bądź pozdrowiona)

Koronka Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny
Bądź pozdrowiona

(do prywatnego odmawiania)

Koronkę odmawia się na różańcu (pięć dziesiątków). Główne wezwanie koronki - "Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną" - zaczerpnięto z duchowej tradycji zgromadzenia księży marianów.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bądź uwielbiony Miłosierny Boże, * że zachowałeś Maryję od zmazy grzechu pierworodnego * i obdarzyłeś pełnią łaski.

1 × Ojcze nasz...

Bądź pozdrowiona, Niepokalana Maryjo, * umiłowana Córko Boga Ojca.

1 × Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiona, Niepokalana Maryjo, * Oblubienico Ducha Świętego.

1 × Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiona, Niepokalana Maryjo, * Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa.

1 × Zdrowaś Maryjo...

Bądź pozdrowiona, Niepokalana Maryjo, * Przybytku i Służebnico Trójcy Przenajświętszej.


Na dziesiątkach (5 razy) 

1 × Cała piękna jesteś, Maryjo, * i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Módl się za nami do Ojca, * któregoś Syna porodziła.

10 × Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy * niech nam będzie zbawieniem i obroną.


Na zakończenie (po pięciu dziesiątkach)

Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata, * abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem.

1 × Chwała Ojcu...

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, * a światłość wiekuista niechaj im świeci. * Niech odpoczywają w pokoju. * Amen.

3 × O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy...

youtube.com/@bodziomic

youtube.com/@JezusjestPanem

youtube.com/@MariaJoannaoftheAngels

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - niepokalana.maryja.pl
  • MARIA JOANNA od ANIOŁÓW, Koronka Niepokalanego Poczęcia NMP - youtube.com/@MariaJoannaoftheAngels