Koronka Maryi Trzykroć Przedziwnej (Matka Boża Szensztacka)

Koronka do Maryi Trzykroć Przedziwnej
Matka Boża Szensztacka

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się na Koronce Dwunastu Gwiazd.

Matka Boża przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem Matka Boża Trzykroć Przedziwna (łac. "Mater Ter Admirabilis") jako Matka i Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Tytuł ten wskazuje na wyjątkowe działanie Trójcy Świętej w osobie Maryi jako: 1. wybranej Córki Boga Ojca. 2. Matki Syna Bożego. 3. Oblubienicy Ducha Świętego. Jej szczególne działanie z tego miejsca polega na wypraszaniu pielgrzymom trzech łask: 1. łaski zadomowienia, 2. łaski wewnętrznej przemiany, 3. łaski skutecznego apostolstwa.


wersja 1

I.
Przenajświętsza Córko Boga Ojca, wyproś mi u Trójcy Przenajświętszej - łaskę zadomowienia. Amen.
(4×) Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

II.
Przenajświętsza Matko Syna Bożego, wyproś mi u Trójcy Przenajświętszej - łaskę wewnętrznej przemiany. Amen.
(4×) Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

III.
Przenajświętsza Oblubienico Ducha Świętego, wyproś mi u Trójcy Przenajświętszej - łaskę skutecznego apostolstwa. Amen.
(4×) Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módl się za nami, Matko Boża Trzykroć Przedziwna, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


wersja 2

I.
Maryjo, Tyś jest stworzeniem, które wydało na świat Stworzyciela; Tyś służebnicą, która poczęła swego Pana.
(4×) Maryjo, Córko Twego Syna, Matko Jezusa i Matko nasza, módl się za nami, Dziewico Przedziwna.

II.
Maryjo, utworzona z ziemi, Tyś jest pełnym chwały obrazem nieba.
(4×) Maryjo, Córko Twego Syna, Matko Jezusa i Matko nasza, módl się za nami, Dziewico Przedziwna.

III.
Maryjo, Ty będąc najmniejszą, jesteś niewiastą największą i będąc Córką Boga, jesteś jego Matką.
(4×) Maryjo, Córko Twego Syna, Matko Jezusa i Matko nasza, módl się za nami, Dziewico Przedziwna.

Matko Przedziwna, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Maryi Trzykroć Przedziwnej - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Dziewicy, tak bardzo Przedziwnej - rozance-i-koronki.blogspot.com