Koronka Imienia Maryi (Piękna dolino, liliami cnoty rozkwitła)

Koronka do Najświętszego Imienia Maryi
Piękna dolino, liliami cnoty rozkwitła

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę odmawia się na różańcu.


Modlitwa wstępna

(na krzyżyku)

Witaj, Maryjo, Matko litości,
Matko nadziei i przebaczenia,
Bogarodzico i Matko łaski,
Matko radosna świętym weselem,
o Maryjo!

Ty jesteś, Pani, piękną doliną,
która rozkwitła liliami cnoty;
w Tobie jest źródło wszelkiego dobra,
przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym,
o Maryjo!

Ojciec Cię stworzył swoją mądrością,
Syn się narodził z Twojego łona,
Duch zaś płomienny zstąpił na Ciebie:
Chwała niech będzie Bogu Jedynemu,
o Maryjo!

Amen.

(na pierwszym dużym paciorku)
Ojcze nasz...

(na małych paciorkach, 3×)
O wiarę, nadzieję i miłość: Zdrowaś Maryjo...

(na dużych paciorkach)
O Maryjo bez grzechu poczęta...

Modlitwa różańcowa

(na medaliku środkowym)

Maryjo, Córko królewska
i Króla Oblubienico,
przez mądrość Bożą wybrana,
nim czas i wszechświat istniały;

Dzieweczko wolna od grzechu,
Przybytku Pana wspaniały,
i uświęcona przez Ducha,
co z nieba zstąpił na Ciebie;

Promienny znaku miłości,
Zwierciadło dobra wszelkiego,
Jutrzenko prawdy i światła,
Bożego Słowa mieszkanie;

W pałacu Króla wieczności
bezmiernym szczęściem się cieszysz,
bo pełnia łaski jest w Tobie,
rozkwitła różdżko Jessego!

Przeczysta perło ludzkości,
nad ziemią Gwiazdo świecąca,
dopomóż nam się nawrócić
i stać się Ducha świątynią.

Składamy cześć i podziękę
na wieki Trójcy Najświętszej,
gdyż Bóg uczynił Cię, Pani,
bezcennych darów skarbnicą. Amen.

(na małych paciorkach, 10×)

O Maryjo, Imię Twoje, * życia i pociechy zdrojem.

(po każdej "dziesiątce")

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Łodzi z koralu, serc Przewoźniczko ponad głębiną,
Kładko cedrowa w nas przerzucona,
przenieś mą miłość.

Granico prosta, którą Bóg serca nasze przemierzył,
włącz ziemie żyzne do ciała mego,
co puste leży.

Dwunastodźwięczna Cytro, której struny są z nieba,
dźwięk mowy ludzkiej dla ucha mego
przywróć od nowa.

Łaski Błyskawico, rozwiąż mi oczy,
bym w nich obudził: matkę i ojca, siostry i braci,
i wszystkich ludzi.

O, wstąp w me grzechy, jak w miasta judzkie,
Swoim Imieniem: Mario z Libanu! Mario z Egiptu!
Mario z Betlejem!

Jak krzak skarlały, jałowiec ciemny jest moja wiara,
pozwl jej rosnąć, Panno wysoka,
ku niebu dalej!

Niech w Ciebie wejdzie, za Tobą idzie, przed Tobą pada,
Różo otwarta, Lipca pogodo,
Psalmie Dawida! Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, † Twój Syn, umierając na krzyżu, dał nam za Matkę Najświętszą Maryję Pannę, swoją Rodzicielkę, * spraw, abyśmy uciekając się pod Jej obronę i wzywając Jej Imienia, nabrali otuchy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Najświętszego Imienia Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com