O Maryjo bez grzechu poczęta

Akt strzelisty "O Maryjo..."

O, Maryjo bez grzechu poczęta,
Módl się za nami, za nami się módl. / 2×

Którzy się do Ciebie uciekamy.
Którzy się do Ciebie uciekamy. / 2×

O, Maryjo!
O, Maryjo! / 2×

Oraz za wszystkimi, którzy nie znają Cię.
Oraz za wszystkimi, którzy nie znają Cię.

A zwłaszcza za wrogami
Oblubienicy Syna Twego.

A zwłaszcza za wrogami
Kościoła, Kościoła świętego.

I poleconymi Tobie.
I poleconymi Tobie.
I poleconymi Tobie.

O, Maryjo bez grzechu poczęta,
Módl się za nami, za nami się módl.

D A G A
D G e A

D A G D
D A G A

a e G e
a G D a

a e a
a g a

C G D
a e a

C G D
A e a

a e a
a e a
a C G

D A G A
D G e A