Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny

Koronka Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Najśw. Maryi Panny

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa zawarta w "Regule dziesięciu cnót NMP " i przekazana przez mariańską tradycję.


Koronka Dziesięciu Cnót Ewangelicznych

Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy jeden raz:

Ojcze nasz...

i dziesięć razy:

Zdrowaś Maryjo...

za każdym razem po słowach:

Święta Maryjo, Matko Boża...

wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:

 1. Najczystsza (Mt 1,18.20.23; Łk 1,27.34)
 2. Najroztropniejsza (Łk 2,19.51)
 3. Najpokorniejsza (Łk 1,48)
 4. Najwierniejsza (Łk 1,45; Jn 2,5)
 5. Najpobożniejsza (Łk 1,46-7; Dz 1,14)
 6. Najposłuszniejsza (Łk 1,38; 2,21-27)
 7. Najuboższa (Łk 2,7)
 8. Najcierpliwsza (Jn 19,25)
 9. Najmiłosierniejsza (Łk 1,39.56)
 10. Najboleśniejsza (Łk 2,35)

...módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

K. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Broszurka Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną, Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, Licheń Stary.
 • Chaplet of the Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary - padrimariani.org/en
 • O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.
 • Ten Evangelical Virtues of the Blessed Virgin Mary - holydivine.com