Koronka Śladów Stóp Maryi

Koronka do Śladów Stóp Maryi w Licheniu

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Koronkę ułożył Piotr Suchecki z Hrubieszowa w 1995 r.


Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Błogosławiona ziemia, którą uświęciły Stopy Maryi!

1 × Uświęcaj, Maryjo, całą polską ziemię!

10 × Złącz, Maryjo, ślady Twej drogi z naszą ziemską pielgrzymką!

(na zakończenie) 3 × Błogosławmy Pana, który darował nam swoją Matkę.

Módlmy się. Wszechmogący, Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie zsyłasz nam nieustanną pomoc, * pokornie prosimy, przez przyczynę litościwych stóp Maryi, której ślady tutaj czcimy, * spraw, abyśmy taką pomocą wsparci, mogli pokonać nieprzyjaciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K. Błogosławione Stopy Bolesnej Królowej Polski.
W. Które nosiły Zbawiciela świata.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Licheńskiej. Koronka do śladów Stóp Maryi w Licheniu - rozance-i-koronki.blogspot.com