Koronka do Siedmiu Boleści (Współcierpiąca Mistrzyni i Matka)

Współcierpiąca Mistrzyni i Matka

Sposób odmawiania Koronki:

 

  1. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  2. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., 3 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
  3. I Tyś, która współcierpiała, * Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
  4. Zapowiedź boleści, rozważanie,
  5. Ojcze nasz...,
  6. 7 × Zdrowaś Maryjo...,
  7. Chwała Ojcu...,
  8. I Tyś która...,

Siedem tajemnic bolesnych z rozważaniami

I. Proroctwo Symeona

Owoc tajemnicy: poddanie się woli Bożej.

Maryjo, pragniemy uczyć się od Ciebie, jak z ręki Boga przyjmować radości i smutki, jak cieszyć się wielkimi darami i jak przebywać boleści. Bądź nam Mistrzynią i Matką. Nauczaj, ale i pocieszaj. Przytul nas do swego serca.

Jezu, nasz Zbawicielu, wspieraj nas swoją łaską, byśmy pozostawali wiernymi synami Twojej Matki.

II. Ucieczka do Egiptu

Owoc tajemnicy: słuchanie głosu Bożego.

Maryjo, Matko tułaczy, okryj płaszczem swej opieki "nas, wygnańców", "synów Ewy", którzy żyjemy "na tej łez dolinie". Pomóż nam odkryć, że przy nas jest Jezus Chrystus, Boży i Twój Syn, aby to, co jest pozornie niezrozumiałe, stało się zrozumiałe, byśmy zdolni byli opuścić ziemski dom i wędrować do niebieskiej ojczyzny.

III. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni

Owoc tajemnicy: tęsknota za Jezusem.

Maryjo, szukająca Syna, pomóż nam, którzy często tracimy Ciebie z naszych oczu, wrócić do Ciebie. Nie zostawiaj nas samym sobie. Ucz nas, jak Boże sprawy należy przedkładać nad sprawy ludzkie, byśmy do nich zbytnio się nie przywiązywać. Wszyscy bowiem winniśmy być w tym, co należy do naszego Ojca.

IV. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż

Owoc tajemnicy: cierpliwe znoszenie krzyży.

Maryjo z drogi krzyżowej, jakże wielka musiała być Twoja boleść, gdy widziałaś Syna prowadzonego na ukrzyżowanie. Twego Syna przybiły do krzyża nasze grzechy. Pomóż nam zawsze widzieć Boże Miłosierdzie, unikać grzechów i powstawać z upadków.

V. Śmierć Jezusa na krzyżu

Owoc tajemnicy: panowanie nad złymi skłonnościami.

Maryjo współumierająca z Jezusem, Maryjo cierpiąca z powodu naszych grzechów, Matko Najboleśniejsza, jakże bardzo chcielibyśmy Cię pocieszyć i otrzeć łzy Twoje. Nie płacz, Maryjo. My wszyscy wierzymy głęboko w Miłosierdzie Boże, które większe jest niż wszystkie nasze słabości. Śmierć Twojego Syna jest naszym zbawieniem.

VI. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy.

Maryjo, obecna przy Krzyżu Syna, Maryjo, zjednoczona ze Synem nawet po Jego śmierci. Twoja miłość jest większa niż śmierć. Jesteśmy duchem z Tobą przy zdejmowaniu Ciała Syna z krzyża. Zdjęto je wedle miejscowego zwyczaju. Martwe ciało jednak nie uległo rozkładowi. W nim Jezus powstał do życia, aby nam dać udział w Jego Zmartwychwstaniu.

VII. Złożenie Jezusa do grobu

Owoc tajemnicy: prośba o szczęśliwą śmierć.

Maryjo, Matko rzeczy niewidzialnych, dopomóż nam sięgnąć poza grób wzrokiem wiary. Bądź przy tych wszystkich, którzy grzebią swoich najbliższych, zwłaszcza matkach tracących swoje dzieci. Pomóż nam tak patrzeć na śmierć, byśmy nie utracili sensu życia.

Litania do Matki Bożej Bolesnej odmawiana w Świętej Wodzie


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka (Różaniec) do Siedmiu Boleści Matki Bożej - sanktuarium-swieta-woda.pl
  • Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej - katolik.d500.pl