Koronka do Siedmiu Boleści (Przez boleści Twoje)

Przez boleści Twoje

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


1. Przez boleść Twoją przy proroctwie Symeona, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy.

Ojcze nasz...,
(7×) Zdrowaś Maryjo...
O Maryjo, spraw to proszę, * niech Jezusa Rany noszę * w sercu moim wyryte.
Matko Najboleśniejsza, * módl się za nami.

2. Przez boleść Twoją przy ucieczce do Egiptu, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz...

3. Przez boleść Twoją przy zgubieniu Jezusa, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz...

4. Przez boleść Twoją przy spotkaniu Jezusa na Drodze Krzyżowej, Maryjo Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy.Ojcze nasz...

5. Przez boleść Twoją przy ukrzyżowaniu Jezusa, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz...

6. Przez boleść Twoją przy złożeniu Jezusa na Twym Dziewiczym łonie, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zabawienie duszy. Ojcze nasz...

7. Przez boleść Twoją przy złożeniu Jezusa do grobu, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj mi łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz...

Przez Najświętsze łzy Twoje, * Maryjo, Matko Najboleśniejsza, * uproś mi łzy pokuty i zbawienie duszy.

(3×) Zdrowaś Maryjo...

Módlmy się. Boże, podczas Męki Twojego Syna, † miecz boleści przeszył Niepokalane Serce Jego Matki, Dziewicy Maryi, * spraw, abyśmy rozważając boleści Matki, otrzymali owoce Męki Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Matko Najboleśniejsza, * módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Koronka ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej - serafitki.pl