Koronka do Siedmiu Boleści (Pod Krzyżem stojąca)

Matka pod Krzyżem stojąca

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść I: Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać.

Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 2,25-38).

Każdy czyn, jaki Matka Najświętsza w życiu swym spełniła, posiada wartość zasługi dla całejludzkości. Gdy przynosi Jezusa do śwtątyni, by się poddać oczyszczeniu i Dziecię złoyć w ofierze, sama oczyszczenia nie potrzebuje, bo jest grzechem nietknięta. Upokarza się jednak, staje w szeregu grzesznych kobiet, by nam wysłużyć łaskę oczyszczenia z wszelkiej zmazy.

Jaka spotyka Ją za to nagroda? Przepowiednia Symeona: "Jezus postawiony jest na powstanie i na upadek wielu, oraz będzie Znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. A duszę twoją własną przeniknie miecz" (Łk 2,35). Oto jest pierwsza boleść Maryi. Ujrzała krzyż, jako znak sprzeciwu, na którym umrze Jej Syn. A miecz ognisty, którym anioł bronił wstępu do drzewa żywota w raju, zostanie wbity w Serce Maryi.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść II: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął Dziecię i Matkę Jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień.

Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Mt 2,13-31).

Jeszcze Dziecię Jej nie nauczyło się chodzić, a już musi uciekać do Egiptu, do ziemi obcej, na tułaczkę. A Herod morderca chce Je zamordować. Maryja zatrwożona w ciemną noc ucieka, by bronić przed mordercami największego Skarbu swego.

Kiedyś przez wzgląd na Mesjasza, Bóg wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej - a teraz Maryja musi uciekać z Jezusem do Egiptu. Oto Ten, na którego oczekiwano cztery tysiące lat, ucieka przed swoim stworzeniem, bo swoi Go nie przyjęli. Dlaczego Jezusa nienawidzą? Dlaczego sprzeciwiają się Jemu? Złość i nienawiść niewiernych przebija mieczem boleści Serce Maryi.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść III: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki?

Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 2,41-50).

Wyroki Boże są niezbadane. Dwunastoletni Jezus zaginął. Nigdy dotąd nie było serca tak osamotnionego, jak Serce Maryi po utracie Jezusa. Co się stało? Gdzie się podział? Czyżby już nastała godzina ostatecznej ofiary? Trzy dni daremnego poszukiwania: "Synu, cóżeś to nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja bolejąc, szukaliśmy Ciebie" (Łk 2,48). To trzeci miecz boleści: dusza Maryi zayonęła w ciemnościach, trwodze i niepokoju. Ten miecz Bóg zesłał Jej dla nas, bo my przez grzech tracimy Boga, żyjemy w rozłące z Nim, w ciemnościach trwodze i wyrzutach sumienia. Dlatego Maryja przez swą boleść, choć jest niepokalana, stała się ucieczką grzeszników, ludzi osamotnionych i odłączonych od Boga. Czy rozumiemy tę tajemnicę?

Fizyczna rozłąka z Boskim Synem była symbolem duchowej rozłąki ludzi z Bogiem na skutek grzechu. Maryja odczuła całą duchową tęsknotę grzesznika za Bogiem, odczuła w Sercu swoim cierpienie grzesznika osamotnionego.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść IV: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie.

Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyży.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 23,26-32).

Wszystkie dotychczasowe cierpienia uderzyły z nową siłą w Serce Matki Bożej. Życie Jezusa na ziemi przypominało Maryi, że pewnego dnia zostanie On przybity do krzyża. Kiedy rozpoczął się ów bolesny pochód, Maryja widzi w drodze na mękę swego Syna, widzi Jezusa upadającego pod ciężarem drzewa. Spotyka Go na drodze pokrytego ranami, oplutego, w cierniowej koronie, broczącego krwią. Ich wzrok spotkał się na chwilę. Któż zdoła wypowiedzieć to nieme wołanie i spojrzenie? Czwarty miecz boleści przeszył na wskroś Serce Matki. Teraz Jezus nie należał już do Niej. Należał do wszystkich. Był w rękach katów, a ci, zamiast Go uwielbiać, przeklinali. Maryja niosła krzyż w Sercu swoim, krzyż ramionami swoimi obejmował całą ludzkość.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść V: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.

Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,25-30).

Maryja jest świadkiem ukrzyżowania. Gdy gwoździe zagłębiają się w ręce i w nogi Jezusa, piąty miecz boleści przebija jej Serce. Nie protestuje. Cierpi razem z Synem, bo zna tajemnicę odkupienia. Jezus zawisł na krzyżu jako człowiek, aby wszyscy, którzy weń wierzą, byli uleczeni od jadu grzechu. Tylko ziemia zadrżała na znak protestu, że zabijają Boga, który stąpał po jej wzgórzach i jeziorach. Słońce zgasło. Zasłona w przybytku świątyni rozdarła się. A Matka wiernie stała pod krzyżem do końca.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść VI: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami.

Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,31-37).

Po trzech godzinach Męki Jezus skonał. Odpokutował za grzechy świata. Żołnierz przebił Jego Serce włócznią. Czy można pojąć, co się wtedy działo w Sercu Matki? Józef z Arymatei i Nikodem zdjęli martwe ciało z krzyża i złożyli na kolanach Maryi, która, zalewając się gorzkimi łzami, całowała ręce i nogi oraz czoło skrwawione ukochanego Syna. Język ludzi nie zdoła wypowiedzieć bólu tego szóstego miecza boleści, który przeszywał Serce Maryi. I nie potrafi tego wyrazić nawet anioł.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść VII: Złożenie Jezusa w grobie

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie.

Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,38-42).

Na krzyżu Jezus konał uczczony przez niebo i odrzucony przez ziemię. Teraz Maryja ułożyła Jego umęczone Ciało w grobie, którego wejście przywalono ciężkim kamieniem. Jak straszne osamotnienie, rozstanie, ból niewysłowiony. To siódmy miecz boleści. Odbywa teraz powrotną drogę krzyżową, od stacji czternastej do pierwszej, drogę skropioną Krwią umiłowanego Syna. Bolesny różaniec Maryi. Tak odmawiała ten różaniec razem z Jezusem dla naszego zbawienia, tak go ukochała, bo to jest właśnie różaniec. I przez ten różaniec Bóg zbawia świat. Ten różaniec nawraca grzeszników, wyprasza miłosierdzie Boże dla największych zbrodniarzy, otwiera wszystkim niebo. O Matko bolesna i Królowo Męczenników! Dziękujemy Ci za mękę Twoją i łzy. Naucz nas modlić sie na różańcu.Naucz nas ukochać różaniec, w którym jednoczymy się z Jezusem i Tobą, który wyjednuje nam zbawienie.

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

3 × Zdrowaś Maryjo...

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia...

K. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • 15 września. Matka Boża Bolesna - biblia-swieci.pl
  • Koronka do Siedmiu Boleści Maryi - klodawa.diecezja.gda.pl
  • Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej - Facebook / Apostołowie Bożej Miłości
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.