Koronka do Siedmiu Boleści (Pod Krzyżem stojąca)

Matka pod Krzyżem stojąca

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

Boleść I: Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać.

Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej, jak Maryja.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 2,25-38).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść II: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął Dziecię i Matkę Jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień.

Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Mt 2,13-31).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść III: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki?

Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 2,41-50).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść IV: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie.

Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyży.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (Łk 23,26-32).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść V: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.

Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,25-30).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść VI: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je swymi łzami.

Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,31-37).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Boleść VII: Złożenie Jezusa w grobie

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie.

Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Rozmyślanie nad biblijnym opisem boleści Matki Bożej (J 19,38-42).

Maryjo, pełna miłosierdzia, przypomnij naszym sercom cierpienia Jezusa podczas Jego Męki.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

3 × Zdrowaś Maryjo...

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia...

K. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • 15 września. Matka Boża Bolesna - biblia-swieci.pl
  • Koronka do Siedmiu Boleści Maryi - klodawa.diecezja.gda.pl
  • Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej - Facebook / Apostołowie Bożej Miłości