Koronka do Siedmiu Boleści (Matka Najboleśniejsza)

Matka Najboleśniejsza

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa wstępna

Ofiarujmy tę Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi na jak największą Bożą chwałę. Módlmy się o nawrócenie własne i wszystkich ludzi, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Jedynego Zbawiciela i Pośrednika, Drogę, Prawdę i Życie, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Ku Tobie, Święta Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wznosimy nasze serca, aby współczuć Twoim boleściom.

BOLEŚĆ I - Proroctwo Symeona

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, która przeszyła Serce Twoje, kiedy usłyszałaś prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego - racz nam wyjednać łaskę uświęcenia naszego życia oraz cierpliwego znoszenia cierpień i przeciwności.

Ojcze nasz..., 7 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ II - Ucieczka do Egiptu

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść Twoją, której doznałaś uciekając z Synem Twoim przed Herodem do Egiptu, uproś nam łaskę wiernego poddania się Woli Bożej we wszystkim, co nas spotyka.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ III - Szukanie Jezusa

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, którą przeżyłaś, szukając zgubionego Jezusa, uproś nam łaskę, abyśmy nigdy Go nie utracili. Tym, którzy zgubili Jezusa na grzesznych drogach swojego życia, dopomóż Go odnaleźć w Sakramentach świętych.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ IV - Spotkanie z Synem na Drodze Krzyżowej

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, którą przeżyłaś, spotkawszy Jezusa na Drodze Krzyżowej, gdy na swoich ramionach dźwigał grzechy moje i całej ludzkości, uproś nam łaskę, abyśmy już nigdy nie obarczali Jezusa nawet najmniejszymi grzechami. Prosimy Cie o łaskę miłości do Krzyża oraz cierpliwości i wytrwałości w niesieniu codziennych krzyży całego naszego życia, dla ratowania dusz.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ V - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, którą przeżyłaś u stóp Krzyża, patrząc na Mękę i śmierć Twojego Syna, uproś nam łaskę szczerego żalu i pokuty oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników, szczególnie konających; jak również uproś nam łaskę Miłosierdzia Bożego dla świata całego.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ VI - Maryja trzyma martwe Ciało Syna

Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi obmywałaś rany Jezusa złożonego w Twoje ramiona, przez Twoje matczyne i krwawe łzy, które wylewasz nad całą grzeszną ludzkością, stojącą w obliczu zagłady, prosimy Cię, ratuj dusze idące na potępienie, ratuj dusze w czyśćcu cierpiące, ratuj zagrożoną młodzież i nasze rodziny. Dla pocieszenia Twojego zbolałego Serca i otarcia Twoich łez, ofiarujemy Ci, Maryjo, nasze serca, cierpienia, ofiary, łzy i modlitwy oraz całe nasze życie, w ofierze miłości, dla ratowania zagubionych dusz.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

BOLEŚĆ VII - Złożenie Jezusa w grobie

Matko Najboleśniejsza! Przez boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś nam łaskę, aby umarły w nas wszystkie złe skłonności i przywiązania do grzechu. Abyśmy żyli w świętości i miłości, dla chwały Bożej i ratowania dusz, przez Chrystusa i z Chrystusem, a po śmierci, abyśmy osiągnęli życie wieczne.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

O Święta Maryjo, Matko Najboleśniejsza, którą Wszechmogący Bóg wybrał na Matkę Odkupiciela świata i upodobnił w cierpieniach do Swego Syna Ukrzyżowanego, niech boleść Twoja pobudzi nas do miłości Jezusa i Ciebie. O Królowo Męczenników, udziel nam podobnej cierpliwości i męstwa w znoszeniu cierpień, z jakimi Ty stałaś pod krzyżem Syna Twego. Amen.

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy, odmówmy:

3 × Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej - pakosc-kalwaria.franciszkanie.net