Koronka do Serca Matki Bożej Bolesnej

Koronka do bolejącego Serca Najśw. Maryi Panny

(do prywatnego odmawiania)

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boleść 1. Proroctwo Symeona
Zdrowaś Maryjo...
Akt strzelisty. Święta Matko, spraw to, proszę, * niech Jezusa rany noszę * w sercu moim wyryte!

Boleść 2. Ucieczka do Egiptu
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Boleść 3. Zgubienie Jezusa
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Boleść 4. Spotkanie Jezusa niosącego krzyż
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Boleść 5. Konanie Jezusa
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Boleść 6. Przebicie włócznią Boku Jezusa
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Boleść 7. Złożenie do grobu Jezusa
Zdrowaś Maryjo..., Święta Matko...

Ant. Kiedy Ukrzyżowany Jezus ujrzał Matkę * i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, * rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". * Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja".

K. Maryjo Dziewico, dla zasług tylu boleści.
W. Doprowadź nas do radości w królestwie niebieskim.

Módlmy się. Boże, podczas Twojej Męki, według przepowiedni Symeona, najsłodszą duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojej, przeniknął miecz boleści, * spraw łaskawie, abyśmy, oddając Jej cześć jako Matce Bolesnej, * przez Jej pośrednictwo, doznali zbawiennych skutków Twojej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła: Koronki do Niepokalanego Serca Maryi. Koronka do Serca Matki Bolesnej ku czci Siedmiu Jej Boleści - rozance-i-koronki.blogspot.com