Koronka Niepokalanego Serca (Współodkupicielka i Orędowniczka)

Koronka ku czci Serca Maryi

Modlitwę tę odmawia się jak na różańcu, z tym, że używa się koronki, odmawiając 1 x "Ojcze nasz..." i 7 x "Zdrowaś Maryjo...", przy rozważaniu tajemnic Niepokalanego Serca Maryi.


K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

1. Serce Niepokalane

Dziewico Niepokalana, bez grzechu poczęta, która wszystkie poruszenia swego przeczystego serca kierowałaś do Boga, zachowując uległość Jego woli, uproś nam szczere odrzucenie grzechu i wierność Bogu według Twego wzoru.

1 × Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo...

2. Serce Dziewicy i Matki

Podziwiam Maryjo, Twoją głęboką wrażliwość i pokorę, niepokój i gotowość gdy usłyszałaś poselstwo Archanioła Gabriela o wybraniu na Matkę Syna Bożego. Służebnico Pańska, wstydzę się swojej nędzy. Proszę o prawdziwa skruchę, o czystość i pokorę serca.

1 × Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo...

3. Serce zatopione w Bogu

Błogosławiona Dziewico, która w Sercu swoim zachowałaś cenny skarb słów swojego Syna Jezusa i rozmyślając nad ich znaczeniem żyłaś jedynie dla Boga, pobudź mój umysł i rozgrzej moje serce. Obym naśladował Cię w gorliwym rozważaniu tajemnic wiary i w wypełnianiu cnót chrześcijańskich

1 × Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo...

4. Serce Współodkupicielki

Chwalebna Królowo Męczenników, której Serce zostało podczas męki Syna przeszyte mieczem boleści, zapowiedzianym przez starca Symeona, wyjednaj mi prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu trudów życia. Obym żyjąc pracowicie i powściągliwie, coraz lepiej opanowywał swoje ciało i złe skłonności, a idąc świadomie drogą krzyżową stawał się prawdziwie Twoim synem.

1 × Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo...

5. Serce czułej Orędowniczki

Różo mistyczna, Maryjo, której Serce płonące ogniem najżywszej miłości przyjęło nas u stóp krzyża za dzieci, wiemy, że jesteś naszą najczulsza Matką. Obyśmy zawsze odczuwali słodycz Twego macierzyńskiego Serca i potęgę Twego orędownictwa we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci. Niech moje serce, zawsze zjednoczone z Twoim, miłuje Jezusa teraz i na wieki.

1 × Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo...

Końcowe wezwania

Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, wyproś mi u Jezusa czystość i pokorę serca.
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Niepokalanego Serca Maryi - cholewianagora.pl
  • Koronki do Niepokalanego Serca Maryi. Koronka do Serca Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Serca Maryi - krolowapolski.brzegdolny.pl