Koronka Niepokalanego Serca (Płomienia Miłości)

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi
Płomienia Miłości

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


wersja 1 (krótsza)

Uczczenie Ran Zbawiciela

Na pamiątkę i cześć pięciu Ran naszego Zbawiciela:
(5×) W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa różańcowa

Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, * proś za nami, * którzy się do Ciebie uciekamy.

(10×) Matko, ratuj nas, * przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Modlitwa na zakończenie

(3×) Chwała Ojcu...


wersja 2 (dłuższa)

Uczczenie Ran Zbawiciela

Na pamiątkę i cześć pięciu Ran naszego Zbawiciela:
(5×) W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa różańcowa

Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, * proś za nami, * którzy się do Ciebie uciekamy.

Boże mój, wierzę w Ciebie, ponieważ jesteś nieskończenie dobry!
Boże mój, ufam Tobie, ponieważ jesteś nieskończenie miłosierny!
Boże mój, kocham Cię, ponieważ jesteś nieskończenie kochający!

Pełne Boleści i Niepokalane Serce Maryi, * proś za nami, * którzy się do Ciebie uciekamy.

(10×) Matko, ratuj nas, * przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Matko Boża, rozlej na całą ludzkość * działanie łaski Twojego Płomienia Miłości * teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa na zakończenie

(3×) Chwała Ojcu...
(5×) W Imię Ojca...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • "Modlitwa, Ofiara i Pokuta – jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu". Zbiór modlitw Wspólnoty Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej, wyd. 2, Wrocław 2010
  • Koronki do Niepokalanego Serca Maryi. Koronka do Niepokalanego Serca Umiłowanej Oblubienicy Ducha Świętego Pani Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - modlitewnik.com.pl
  • Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi - dolinamodlitwy.pl


YouTube · Bogdan Bednarz


YouTube · Modlimy się


YouTube · OremusPL


YouTube · Robert Studio