Koronka Niepokalanej (Ucieczka grzeszników)

Koronka do Najśw. Maryi Panny Niepokalanej
Ucieczka grzeszników

(do prywatnego odmawiania)


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, * zmiłuj się nad biednym sercem moim, * o to Cię proszę przez Niepokalane Serce Matki Twojej, która i naszą Matką jest, a której nic odmówić nie możesz. Amen.

3 × Zdrowaś Maryjo...

1 × Przez Twoje Święte i Niepokalane Poczęcia, o Najświętsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

12 × O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. * O Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami.

1 × Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcia, o Najświętsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Maryi Niepokalanej. Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej - rozance-i-koronki.blogspot.com