Koronka Niepokalanej (Jan Berchmans)

Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej

(do prywatnego odmawiania)

Koronkę ułożył św. Jan Berchmans TJ.

Podczas odmawiania trzech serii Zdrowaś czcimy cnoty Maryi: (1) w odniesieniu do Boga: Jej wiarę, połączoną z bezgraniczną ufnością, Jej miłość i pobożność, oraz posłuszeństwo, połączone z ochoczym poddaniem się woli Bożej; (2) w odniesieniu do Niej samej: Jej pokorę, czystość, skromność, męstwo i ubóstwo; (3) w odniesieniu do bliźnich: Jej miłość, miłosierdzie, bezinteresowną służbę i poświęcenie.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

I.

Dziękuję Ci, Ojcze Przedwieczny, że Swoją wszechmocą zachowałeś Najśw. Maryję Pannę, Twoją Córkę, od zmazy grzechu pierworodnego.

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.

O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ojcze nasz...

Ojcze z nieba, Boże, prosimy Cię, byśmy żywili uczucie głębokiej czci do Najśw. Maryi Panny.

4 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

II.

Dziękuję Ci, Odwieczny Synu Boży, że w swojej mądrości zachowałeś Najśw. Maryję Pannę, Twoją Matkę, od zmazy grzechu pierworodnego.

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.

O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ojcze nasz...

Synu, Odkupicielu świata, Boże, prosimy Cię, byśmy żywili uczucie wielkiej ufności w nieskończoną dobroć Twojej Matki, Maryi.

4 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

III.

Dziękuję Ci, Odwieczny Duchu Święty, że przez swoją miłość zachowałeś Najśw. Maryję Pannę, Twoją Oblubienicę, od zmazy grzechu pierworodnego.

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.

O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Ojcze nasz...

Duchu Święty, Boże, prosimy Cię, byśmy umieli być wdzięczni za łaski otrzymane za wstawiennictwem Twojej Przeczystej Oblubienicy, Maryi.

4 x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Immaculate Conception Chaplet - holydivine.com
  • Koronki do Maryi Niepokalanej. Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - rozance-i-koronki.blogspot.com