Koronka Cudownego Medalika (Trójco Święta, bądź uwielbiona)

Koronka do Matki Boskiej z Cudownego Medalika
Trójco Święta, bądź uwielbiona

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Zazn. zmiany wprow. przez zespół MARYJNI.PL.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., (3×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Bądź uwielbiona, Trójco Przenajświętsza, * za Wielki Dar, nam ukazany, * przez Twoje Arcydzieło stworzone, Maryję, * Matkę naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Modlitwa różańcowa

(1×) Maryjo, objawiająca Medalik * jako Cudowny Znak bezgranicznej Bożej i Twojej Miłości, * wysłuchaj naszych modlitw, * które z wielką i dziecięcą ufnością do Ciebie zanosimy.

(10×) O Maryjo, bez grzechu poczęta...

Modlitwa na zakończenie

Maryjo, Ty jesteś naszą Matką, kochasz nas jak swoje dzieci, którymi dla Ciebie jesteśmy. Cię, spełnij swoją obietnicę daną przez św. Katarzynę Labouré, że każdy, kto będzie nosił ten Medalik, z pobożnością, i będzie wierzył w skuteczność tego Medalika, otrzyma wielkie łaski.

Ty, Maryjo, nieustannie dajesz nam dowody swojej Miłości, chociaż my często zapominamy o Tobie. Jednak Ty z Miłością czekasz na nasz powrót. Prosimy Cię
- za tymi, którzy są smutni, by zostali przez Ciebie pocieszeni,
- za tymi, którzy mają problemy, by ich problemy się rozwiązały,
- za tymi, którzy kochają bez wzajemności, by znalazła się w ich życiu osoba, którą pokochają,
- za chorymi, by zostali uzdrowieni,
- za szukającymi prawdy, by doznali oświecenia przez Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą,
- za grzesznikami, by wkroczyli na Drogę prowadzącą ku naszemu zbawieniu,
- za tymi którzy cierpią w czyśćcu, by jak najprędzej zostali uwolnieni od ognia oczyszczenia;
aby Miłość Twoja i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, była chwalona przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Koronka do Matki Bożej z Cudownego Medalika [2] - rozance-i-koronki.blogspot.com