Koronka Cudownego Medalika (Maryja bez grzechu poczęta)

Koronka do Niepokalanej od Cudownego Medalika
Maryja bez grzechu poczęta

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Zazn. zmiany wprow. przez zespół MARYJNI.PL.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga...

[Maryjo], Matko nasza, Ty objawiając się św. Katarzynie Labouré jako pośredniczka wszelkich łask, przekazałaś jej Cudowny Medalik. W Twoje ręce składamy nasze potrzeby duchowe i materialne. Pokornie Cię prosimy, przedstaw je swojemu Synowi. Niech promienie spływające z Twoich rąk, oświecają i rozpalają miłością nasze dusze, oczyszczą i napełnią radością nasze serca, i pomogą nam podążać wskazaną przez Ciebie drogą, aż do dnia, w którym okażesz się nam Bramą nieba. Amen.

(ant. 1) Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, przez Boga Najwyższego, * więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi.

(ant. 2) Cała piękna jesteś, Maryjo, * a zmaza pierworodna nie dotknęła Ciebie.

(ant. 3) Dziewico Niepokalana, idziemy za Tobą, * pociągnięci wonią Twojej świętości.

Modlitwa różańcowa

(1×) O Maryjo, bez grzechu poczęta...

(10×) O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

(1×) O Przeczysta i bez skazy grzechu, * tylko Ty byłaś godna stać się Matką Pana.

Modlitwa na zakończenie

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie * i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Cudownego Medalika - rozance-i-koronki.blogspot.com