Koronka Cudownego Medalika (10 części)

Koronka do Niepokalanej od Cudownego Medalika
10 części, 50 tajemnic

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Składa się na nią 10 części, po 5 tajemnic każda. Można ją odmawiać po jednej części przez 10 dni, albo po jednej tajemnicy przez 50 dni. Zmiany i dodatki oprac. zespół MARYJNI.PL.


Modlitwa wstępna

Jeżeli odmawia się jedną część Koronki dziennie (czyli 5 tajemnic), to Modlitwę wstępną odmawia się tylko na początku, przed pierwszą tajemnicą. Natomiast jeżeli odmawia się tylko jedną tajemnicę dziennie, to należy ją poprzedzić Modlitwą wstępną.

Ojcze nasz..., (3×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Część I - Protoewangelia

1. Postrach duchów ciemności

Niepokalana Dziewico, wolna od wszelkiego grzechu, Ciebie nigdy nie skusiło żadne zło, a Ty sama depczesz głowę węża. Prosimy Cię o pomoc w przezwyciężaniu wszelkich pokus do złego.

(1×) Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko, * Niepokalana Maryjo, Panienko, * bez pierworodnej zmazy poczęta, * módl się za nami, Królowo święta.

(10×) O Maryjo, bez grzechu poczęta, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

2. Królowa Aniołów

Wśród czystych duchów, w Obliczu Pana,
Tyś Przenajświętsza, Niepokalana.

Pomagaj, Maryjo, Twoim dzieciom i apostołom, aby wśród ludzi byli aniołami dobroci.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Królowa Patriarchów

Patriarchom Starego Testamentu Bóg dawał godne małżonki, które zrodziły potomków - kolejne ogniwa łańcucha, który prowadził do Mesjasza, zrodzonego przez Ciebie, Maryjo. Broń nas, aby żadna siła nie wyrwała nas z tego łańcucha Bożego Miłosierdzia, do którego zostaliśmy dołączeni przez wiarę.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Królowa Proroków

Prorocy coraz wyraźniej zapowiadali, że "Panna pocznie i porodzi Syna". Maryjo, uczyń swych apostołów prorokami, ukazującym światu ratunek w uciekaniu się do Ciebie.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Oczekiwanie Izraela

Przez tysiące lat [Mesjasz] był oczekiwany przez królów, proroków i przez cały lud Izraela, dopóki nie narodził się z Ciebie. Ukazuj Go, Maryjo, całemu światu, aby nigdy nie zniknął z ludzkich horyzontów i był nadzieją dla wszystkich pokoleń.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część II - Ewangelia Dziecięctwa

1. Niepokalane Poczęcie

Witaj święta i poczęta, niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilijo, nasze kochanie!

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Narodzenie Najśw. Maryi Panny

Twoje narodzenie, Maryjo, poprzedziło narodzenie Twojego Syna, [jak] wschód jutrzenki poprzedza wschód słońca. Spraw, abyśmy zawsze przebywali w świetle tego wschodu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Bez uczynkowej zmazy

Nie powstała w Tobie zmaza winy ani pierworodnej, ani uczynkowej. Nas, narodzonych z piętnem grzechu pierworodnego, ustrzeż od grzechów popełnionych ze złej woli.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Ofiarowanie w świątyni

Twoi rodzice przedstawili Cię, Maryjo, Panu w świątyni. Pomóż nam do świątyni Pana przyprowadzać nasze dzieci i wnuki.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Dziewica

[Maryjo,] powołana do macierzyństwa, pozostałaś na zawsze Dziewicą. Ucz nas czystej miłości do ludzi, aby nie pomniejszała ona naszego oddania Bogu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część III - Ewangelia Macierzyństwa

1. Zaślubiny z Józefem

[Maryjo,] zostałaś poślubiona mężowi imieniem Józef, ale mówiłaś, że nie znasz męża. Niech Wasze dziewicze małżeństwo będzie × dla małżonków przykładem miłości wyłącznej, wiernej i obejmującej nie tylko ciała, lecz i dusze.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Zwiastowanie

Kiedy się dowiedziałaś, [Maryjo,] że Duch Święty spocznie na Tobie, że poczniesz i porodzisz Syna, odpowiedziałaś: "Oto ja, służebnica Pańska". Pomóż nam całe życie uczynić służbą Bogu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Problem w rodzinie

Gdy Józef potajemnie zamierzał Cię opuścić, bo nie znał przyczyny Twego brzemiennego stanu, zaufałaś bezgranicznie Bogu. On sam rozwiązał trudny rodzinny problem. Naucz nasze rodziny takiego zawierzenia Bogu, aby pokonywały wszelkie konflikty i żyły w pokoju.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Nawiedzenie Elżbiety

Maryjo, która swoim głosem poruszyłaś dzieciątko w łonie Elżbiety, poruszaj nasze sumienia bolesnymi pytaniami, a nasze serca pieśnią uwielbienia.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Wędrówka do Betlejem

W trudnym momencie oczekiwania na rozwiązanie, zostałaś zmuszona do dalekiej podróży, aby dać się zapisać w mieście Dawida. Pozwoliłaś Bogu wybrać miejsce i czas. W ten sposób spełniło się proroctwo, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Naucz nas wypełniania woli Bożej w każdym szczególe.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część IV - Dzieciństwo Jezusa

1. Narodzenie Pana Jezusa

W chwili narodzenia Słowo, które stało się Ciałem, opuściło Twe dziewicze łono i zamieszkało między nami. Opuszczając Twe ciało, Jezus jeszcze bardziej pozostał w Twym sercu. Ucz nas dzielić się Bogiem. Im więcej Go rozdajemy, tym bardziej mamy Go dla siebie.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Śpiewy Aniołów

Śpiewania nad Dzieciątkiem Aniołowie nauczyli się od Maryi. Zanim zaśpiewali "Gloria in excelsis Deo", wysłuchali przecież Jej Magnificat. I my, Maryjo, wsłuchujemy się w Twoje śpiewanie, aby nauczyć się, jak najlepiej kolędować Małemu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Pokłon pasterzy

Ciekawe, że poza pasterzami, nikt w Betlejem nie słyszał śpiewu Aniołów. Może dlatego, że byli wystarczająco cisi i pokorni. Maryjo, kształtuj i nasze serca według Serca Twojego Syna.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Dary Mędrców

Co zrobiłaś, Maryjo, ze złotem, kadzidłem i mirrą, które ofiarowali Mędrcy? Pewnie rozdałaś je ludziom. Co zrobisz z naszą wiarą, nadzieją i miłością? Ofiaruj je Bogu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Ofiarowanie w świątyni

Podczas ofiarowania stoisz, Maryjo, między Dzieciątkiem, które żyje dopiero czterdzieści dni, i między Symeonem i Anną, którym już niewiele zostało życia. Naucz nas, że młodzi są potrzebni starszym, a starsi młodym.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część V - Wzrastanie w latach

1. Zamach Heroda

Broniłaś, Maryjo, Jezusa przed fobiami Heroda, który uważał, że z narodzenia Mesjasza o jednego króla jest za dużo. Przekonaj współczesny świat, że jedno dziecko więcej to wcale nie jest za dużo.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Ucieczka do Egiptu

Zaznałaś, o Maryjo, wraz ze swoim Synem goryczy emigracji. Weź w opiekę wszystkich, którzy opuszczają kraj, a szczególnie dzieci, aby nie zostały sierotami bez Ojczyzny.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Pielgrzymka do Jerozolimy

Przekonałaś się, podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy, że Syn Twój powinien być w sprawach Ojca. Przekonaj, Maryjo, współczesnych rodziców, że sprawy Ojca nie mogą być obce ich dorastającym dzieciom.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Był im poddany

Jezus był poddany Tobie i Józefowi, nie dlatego, że byliście od Niego silniejsi, lecz dlatego, że bardzo Go kochaliście. Niech tak i dzisiaj rośnie autorytet rodziców.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Syn Cieśli

[Maryjo,] Twojego Syna, który był jednocześnie Synem Bożym i Synem Człowieczym, przez wiele lat nazywano synem cieśli. To informacja dla nas, czym Jezus zajmował się przez wiele lat życia. W ten sposób uświęcił wszystkie nasze prace, którymi zarabiamy na chleb.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część VI - Matka Nauczyciela

1. Początek Cudów w Kanie

Nie prosiłaś, Maryjo, o cud. Powiedziałaś tylko z ufnością: "Nie mają już wina". To wystarczy, jeżeli się ufa.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Po śladach Syna

[Maryjo], nie zwracałaś na siebie uwagi, a jednak Cię zauważyli i powiedzieli Jezusowi, Twojemu Synowi: "Oto Twoja Matka i Twoi krewni czekają na Ciebie...". Niech nasze czekanie i nasza obecność zwracają dyskretnie uwagę na to, że Ty jesteś wśród nas.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. "Któż jest moją Matką?"

Ty, Maryjo, byłaś Mu najbliższa, a przecież wskazując na nas, słuchających Słowa, powiedział: "Oto matka moja i moi bracia...". Nie pozwól, abyśmy na jotę oddalili się od Niego, skoro tak blisko nas przygarnia.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Błogosławione łono i piersi

[Maryjo], razem z niewiastą, która dostrzegła Twoją rolę w dziele zbawienia, wołamy do naszego Mesjasza: "Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś...".

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Wierna uczennica

[Panie Jezu,] na błogosławieństwo, wypowiedziane pod adresem Twojej Matki, odpowiedziałeś, że "błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego", ale Ona i tutaj jest na czele błogosławionych, bo właśnie Ona była Twoją najwierniejszą uczennicą.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część VII - Matka Zbawiciela

1. Za ogrodzeniem Ogrójca

[Maryjo,] do Ogrójca [Pan Jezus] zabrał tylko Piotra, Jakuba i Jana, ale oni nie mogli czuwać ani jednej godziny. O Twojej obecności przy Nim nie wspomniano, ale czuwałaś z Nim. Twoje Serce było tuż za ogrodzeniem Ogrodu Oliwnego.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Pod bramami sądów

[Maryjo], byłaś pod sądem Annasza, Kajfasza i Piłata, ale nikt nie pytał Ciebie o świadectwo prawdziwe. Za to "wyrok" Twojego Miłosiernego Serca - wyrok, który dotyczy również nas - był ponad śmiercią, ponad wszelkimi granicami i ponad wiekami.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Na Krzyżowej Drodze

[Maryjo], na Drodze Krzyżowej zaznaczono Twą obecność tylko przy trzech stacjach, ale byłaś przy każdej stacji. Przy każdym upadku podkładałaś swoje Serce pod Jego kolana, ocierałaś Mu twarz chustą Weroniki, pomagałaś dźwigać krzyż razem z Szymonem. Zadziałaj przy Twoim Synu również przez nas.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Pod Krzyżem

Jacopone di Todi i twórcy naszych Gorzkich Żali wypowiedzieli wiele słów, by wniknąć, [Maryjo], w Twoje Serce, przebite mieczem boleści w chwili śmieci Twojego Syna. My razem z Tobą i razem z Kościołem w tej chwili, kiedy Jezus oddał ducha, zachowujemy milczenie Miłości Boga, Boleści Twego Serca. Naszej wdzięczności nie wyrazi żadne słowo.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Przy Grobie

To Ty, Matko, przewodniczysz tym obrzędom pogrzebowym. Proszę Cię, abyś przyszła i na mój pogrzeb. Kiedy Ty mnie złożysz do grobu ze wszystkimi moimi marzeniami, planami i nadziejami, to i ja, jak Twój Syn Jezus, zmartwychwstanę. Razem ze mną zmartwychwstaną przemienione i ubogacone marzenia i nadzieje.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część VIII - Matka Kościoła

1. Wesel się Królowo miła

Wesel się, Królowo miła;
bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami,
módl się do Niego za nami.
Alleluja, alleluja!

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Zapatrzona w niebo

Ciesz się i wesel się w niebie,
proś Go za nami w potrzebie,
byśmy się też tam dostali
i na wiek wieków śpiewali:
Alleluja, alleluja!

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Trwająca jednomyślnie na modlitwie

[Maryjo], Ty trwałaś jednomyślnie na modlitwie z uczniami, niewiastami i całym Kościołem, zgromadzonym w Wieczerniku i oczekującym Zesłania Ducha Świętego. My chcemy trwać na modlitwie jednomyślnie z Tobą, oczekując powtórnego przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Przyzywająca Ducha

Twoje Niepokalane Serce, [Maryjo], przyciągnęło Ducha Świętego, który uczynił Cię Matką Chrystusa i Matką Kościoła. Niech nasze serca, wyzwalające się z niewoli zła, przyzywają Ducha Świętego do naszych braci i sióstr.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Z umiłowanym uczniem

[Maryjo], Pan powierzył Twemu Niepokalanemu Sercu umiłowanego ucznia, a Ciebie powierzył jego opiece. Pragniemy oddać cześć "Twoim świątkom i pamiątkom", chcemy bardzo kochać Ciebie, aby należeć do umiłowanych uczniów.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część IX - W chwale Nieba

1. Wniebowzięta

Ona, dzieł Boskich korona,
nad Anioły wywyższona,
choć jest Panią Nieba, Ziemi,
nie gardzi dary naszymi.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. Z duszą i ciałem

[Maryjo], podziwiamy w chwale Nieba Twego rozradowanego ducha, ale również Twoje Niepokalane ciało. Twoje Wniebowzięcie przekonuje nas, że Bóg zbawia nie tylko dusze, ale również ciała - całego człowieka.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. Niewiasta walcząca ze smokiem

[Maryjo], Twoje przebywanie w Niebie nie jest wiecznym odpoczynkiem, lecz walką z apokaliptycznym smokiem o zbawienie powierzonych Tobie dzieci Kościoła. Depcząc głowę starodawnego węża, jesteś znakiem naszej nadziei i zwycięstwa.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. Schronienie dla dzieci Bożych

[Maryjo], podczas ostatecznej walki dobra ze złem Twoje dziecko zostało porwane do Boga, a Ty znalazłaś schronienie w miejscu pustynnym. I nas przygarnij do siebie i przechowaj tam, gdzie zło nie ma dostępu.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. Koronka z gwiazd dwunastu

[Maryjo], w Twojej koronie jest dwanaście gwiazd: dla wszystkich dwunastu pokoleń Izraela, dla wszystkich dwunastu Apostołów, dla wszystkich, którzy naśladując Apostołów, tworzą święty Lud Boży.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

Część X - Znowu na ziemi

1. W świętych znakach

Podobnie, jak Twój Syn, odchodząc z tej ziemi, pozostałaś z nami na ziemi po wszystkie dni. Twoją obecność dostrzegamy przede wszystkim w świętych znakach. Dla nas, Polaków, najcenniejszym znakiem jest Jasnogórska Ikona. "Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam".

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

2. W Cudownym Medaliku

[Maryjo], przez znaki nie tylko przypominasz o sobie, ale również działasz przez nie, tak jak przez Cudowny Medalik. "Tych, co medal zdobi święty, Twej opieki czułe znamię, niech się lęka wróg zawzięty, mocy Twojej znając ramię".

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

3. W massabielskiej grocie

[Maryjo], w Lourdes potwierdzałaś wiarę wszystkich pokoleń chrześcijan, przedstawiając się jako Niepokalane Poczęcie. Jednocześnie wskazałaś dla nas drogę do nieskalaności, wzywając: "Pokuty, pokuty, pokuty!".

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

4. W Fatimie

[Maryjo], w Fatimie ukazałaś nie tylko swoją postać i oblicze, lecz również swe Niepokalane Serce. Pokazałaś, jak bardzo nas kochasz i jak bardzo zależy Ci, Matko, na naszym zbawieniu. W nasze usta wkładasz słowa modlitwy: "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...

5. W sercach swoich dzieci

Masz, Maryjo, wiele sanktuariów na ziemi, ale bardzo pragniesz być w sanktuarium mojego serca. Chcę Cię wziąć do siebie, jak Jan - umiłowany uczeń. Przyjdź i pozostań ze mną.

(1×) Gwiazdo zaranna..., (10×) O Maryjo...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej "Cudownego Medalika". Koronka do Matki Bożej Niepokalanej od "Cudownego Medalika" - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Skarbczyk koronek. Modlitewne wielbienie i błagania, Wybór i oprac. Zenon Ziółkowski, Warszawa 2015