Koronka Niepokalanej (Chóry Anielskie)

Koronka do Niepokalanej Maryi Panny
z Chórami Aniołów odmawiana

(do prywatnego odmawiania)

Z modlitewnika 1857 r. Poniżej zaznaczono zmiany wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...

I.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem wszystkich anielskich Serafinów, dzięki składam Trójcy Przenajświętszej za najwyższą chwałę, przez którą zostałaś wybrana na ulubioną Córkę Ojca Przedwiecznego, na godną Matkę Boskiego Syna i niebieską Oblubienicę Ducha Świętego. Przez najgłębszą pokorę Twoją, która Cię do tak wysokiej godności wyniosła, racz mi wyjednać łaskę, aby przeklęta pycha zawsze daleką ode mnie była.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

II.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem wszystkich anielskich Cherubinów, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za nieskończoną chwałę, w której czczoną jesteś jako Królowa Nieba i Ziemi, Pani Świata, Pogromicielka piekła. Przez pełność swoich zasług uproś mi u Boga dar żywej wiary, by mnie aż do końca ziemskiego życia w dobrych uczynkach wzmacniała i drogę mi wskazywała.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

III.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem anielskim Tronów niebiańskich, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za niebieską chwałę, w której stałaś się skarbnicą, Szafarką i niewyczerpanym źródłem wszystkich łask od Boga odbieranych, a na nas przez Ciebie zsyłanych. Przez zasługi Twojej cierpliwości i poddania się Twego, wyproś mi u Ojca Niebieskiego i Twojego Syna taką ufność, bym w zarządzeniach Jego i radach ewangelicznych zawsze pokój znajdował, wypełniając je.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

IV.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem anielskich Panowań niebiańskich, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za niewymowną chwałę, którą zostałaś ozdobiona jako żywa Świątynia Ducha Świętego i Arka Przymierza, przyjmująca w swoje ciało Wcielona Słowo, Syna Boga Żywego, Jezusa. Przez zasługi miłości Twojej jako Matki Boga, uproś mi łaskę, aby moje ciało stawało się świątynią Ducha Świętego, jak nam o tym przypomina św. Paweł, Apostoł Narodów.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

V.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem anielskim Zwierzchności, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za niezmierzoną chwałę, którą uwielbiona zostałaś jako Współuczestniczka w Dziele Odkupienia, Wspomożycielka wiernych i Pogromicielka wszelkiego zła, które grzech Adama i Ewy na świat sprowadził. Przez zasługi wzniosłych cnót Twoich, wyjednaj mi moc ducha, którą posiadają owe Moce, bym mógł się opierać wszelkim pokusom, pozbawiającym mnie łaski uświęcającej.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

VI.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem wszystkich anielskich Mocy, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za zadziwiającą chwałę, która Tobie jest dana jako Królowej Męczenników, Matce Bolesnej, z siedmioma mieczami w swoim Niepokalanym Sercu. Przez zasługi Twoich cierpień matczynych, racz mi u Boga wyjednać łaskę, abym wszystkie krzyże i przykrości znosił z cierpliwością przez Ciebie uproszoną.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

VII.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem anielskim Księstw niebieskich, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za prześwietną chwałę, w której jaśniejesz jako uosobiona panieńska czystość, przeczysta lilia, wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, i najdoskonalszy wzór cnót wszystkich. Przez niepokalaność Twoją racz mi uprosić czystość ciała i duszy.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

VIII.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem anielskim Archaniołów niebieskich, składam dzięki Trójcy Przenajświętszej za wielką chwałę, która Ci udzielona została za Twoją gorejącą miłość do Boga. Przez tę miłość, proszę Cię, byś mnie obdarzyła jej chociażby nikłym odblaskiem, bym w niej wzrastał i wytrwał do końca mojego życia.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

IX.

Niepokalana Maryjo Panno, łącznie z chórem Aniołów niebieskich, dzięki składam Trójcy Przenajświętszej za chwałę, którą jaśniejesz, wywyższona ponad wszystkie istoty niebieskie jako Przewodniczka wszystkich zbłąkanych. Przez zasługi wierności Twojej, proszę Cię, prowadź mnie przez życie, abym szedł przez nie jako wierny syn Kościoła katolickiego.

Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Najjaśniejsza Gwiazdo Poranna – ku Tobie kieruję mój wzrok – w Tobie nadzieję pokładam – Kieruj mną i na drogach Pańskich bądź moją Przewodniczką.

Zakończenie

Módlmy się. Boże w dobroci nigdy nieprzebrany, † spraw łaskawie, abyśmy za wstawiennictwem i przy pomocy Niepokalanej, Matki Twojego Syna, * zostali doprowadzeni do królestwa niebieskiego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Maryi Niepokalanej. Koronka do Niepokalanej Panny Maryi odmawiana z dziewięcioma Chórami Aniołów - rozance-i-koronki.blogspot.com