Koronka Gwiazdy Nowej Ewangelizacji

Koronka do Maryi
Gwiazda Nowej Ewangelizacji

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

O wiarę, nadzieję i miłość: Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa różańcowa

(1×) Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, módl się, aby kerygmat usłyszeli wszyscy, którzy najbardziej potrzebują Dobrej Nowiny.

(10×) Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prosimy Cię, przewodź misji Kościoła w głoszeniu Chrystusa całemu światu.

(1×) Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, módl się o Ducha Świętego dla wszystkich duchownych i świeckich misjonarzy.

Modlitwa na zakończenie

(3×) Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji - rozance-i-koronki.blogspot.com