Koronka do Matki Bożej Płaczącej (Syrakuzy)

Koronka do Matki Bożej Płaczącej
dla nawróceniu i przemiany życia

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.


Modlitwa błagalna

Matko Boża Płacząca, potrzebujemy Cię...

Modlitwa różańcowa

O Wiarę: Zdrowaś Maryjo...
O Nadzieję: Zdrowaś Maryjo...
O Miłość: Zdrowaś Maryjo...

(1×) O Madonno Łez, * wejrzyj z matczyną dobrocią na ból świata. * Osusz łzy cierpiącym, zapomnianym, zrozpaczonym ofiarom różnorakiej przemocy. * Wyproś dla wszystkich łzy nawrócenia i nowego życia, * dla otwarcia serc na odradzający dar Bożej Miłości. * Wyproś dla wszystkich łzy radości * po doświadczeniu głębokiej czułości Twojego Serca. Amen. (por. Jan Paweł II, Homilia z 6 XI 1994 r.)

(7×) Bądź pozdrowiona, Płacząca Pani, * Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Matko nasza. * Przenajświętsza Dziewico Maryjo, módl się o nawrócenie i przemianę życia grzesznej ludzkości.

Modlitwa na zakończenie

Pomnij, o Matko Boża Syrakuzańska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Płaczącej. Różaniec do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz o nawrócenie i przemianę życia - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Matka Boża Płacząca w Syrakuzach - niedziela.pl