Syrakuzy - Matka Boża Płacząca (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Płaczącej


Prosimy o światło

Matko Boża Płacząca, potrzebujemy Cię!
Prosimy o światło, które płynie z Twojej dobroci,
błagamy o moc Twojego Serca,
łakniemy pokoju, którego Ty jesteś Królową.
Pełni ufności polecamy Ci nasze potrzeby,
pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby,
napełnij serca skruchą, żalem i miłością,
uświęć nasze dusze.
Ty wiesz, o Niepokalane i Bolesne Serce,
że Jezus niczego nie odmówi
na widok Twoich Świętych Łez.
O dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twoimi Łzami,
aby Twój Boży Syn dał nam łaskę,
o którą tak bardzo błagamy.

O Maryjo, Matko Boga i Matko nasza,
która płacząc, objawiłaś się w Syrakuzach,
oto my, pełni nadziei, zanosimy do Ciebie nasze błagania.
Spraw, abyśmy zrozumieli tajemniczą wymowę Łez,
które obficie zrosiły Twoje matczyne oblicze.
Udziel nam łaski przyjęcia milczącego,
lecz zarazem wymownego znaku Twoich Łez,
będących wyrazem Twego intymnego uczestnictwa w dramacie Kalwarii,
jasnym dowodem współudziału w naszych cierpieniach,
darem Twojej miłości w obawie o los dzieci,
wołaniem do naszych sumień zamroczonych nieprawością.

Twoje święte łzy niech pozostaną w naszym sercu.
Spraw przez nie, o Niepokalane i Bolejące Serce Maryi,
aby zajaśniała światłość wiary dla tego,
kto nie może naśladować Pana na drodze zbawienia wąskiej i trudnej,
daj nadzieję temu, kto padł ofiarą rozpaczy,
pociesz tego, kogo dotknęło cierpienie,
natchnij wszystkich odwagą chrześcijańską,
by wierzyli i miłowali.

O Dobra Matko, racz złączyć Twoje łzy z naszymi,
aby Twój Boski Syn udzielił nam łaski,
o którą tak bardzo Ciebie prosimy.

O Matko Miłości, Cierpienia i Miłosierdzia,
wysłuchaj nas i módl się za nami. Amen.


Madonno łez

Jan Paweł II, 1994 r.

Modlitwa wypowiedziana pod koniec homilii podczas poświęcenia sanktuarium Matce Bożej Płaczącej w Syrakuzach w 1994 r.


O Madonno łez,
wejrzyj z matczyną dobrocią na ból świata!

Osusz łzy cierpiącym, zapomnianym, zrozpaczonym,
ofiarom różnorakiej przemocy.

Wyproś dla wszystkich
łzy nawrócenia i nowego życia,
żeby one otworzyły serca
na odradzający dar Bożej miłości.

Wyproś dla wszystkich łzy radości
po doświadczeniu głębokiej czułości
Twojego Serca.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Płaczącej. Różaniec do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz o nawrócenie i przemianę życia - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej! Modlitwa błagalna do Matki Boskiej Płaczącej - drogowskazydonieba.com