Koronka do Matki Bożej z Lourdes (na pamiątkę 18 objawień)

Koronka do Matki Bożej z Lourdes
na pamiątkę 18 objawień w Lourdes

(do prywatnego odmawiania)

W Lourdes Matka Boża ukazała się Bernadecie Soubirous 18 razy (od 11 lutego do 16 lipca 1858). Koronka symbolizuje 18 lourdzkich objawień. Modlitwę można odmawiać przy pomocy specjalnej koronki, składającej się z medalika Niepokalanej, medalika św Bernadety, dwóch białych koralików (między medalikami) oraz jednego białego i 17 niebieskich koralików. Koralik 16. (biały pomiędzy niebieskimi) symbolizuje XVI objawienie, podczas którego na pytanie Bernadety o imię, Maryja odpowiedziała: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie".


Koronka 18 objawień w Lourdes

Modlitwa wstępna

(na medaliku)

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Modlitwa różańcowa

(na pierwszym białym koraliku) Cała piękna jesteś, Maryjo, * i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. * Tyś chwałą Jeruzalem, * Tyś weselem Izraela, * Tyś chlubą ludu naszego, * Tyś ucieczką grzeszników. * O Maryjo, Panno najroztropniejsza, Matko najmiłościwsza, * módl się za nami i wstawiaj się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(na drugim białym koraliku) Święta Bernadeto, * w prostocie i czystości serca osiemnaście razy kontemplowałaś piękno Niepokalanej Matki Boga i przekazałaś nam Jej orędzia, * spraw, abyśmy potrafili prostym i czystym sercem podziwiać przywilej Niepokalanego Poczęcia, którym Maryja jako Nowa Ewa została przez Boga Ojca obdarzona, * i abyśmy, pokutując za nasze grzechy, umieli ofiarować swoje życie za nawrócenie grzeszników, * a przez to otrzymali łaskę czystości, prostoty i umartwienia, * dla dostąpienia uszczęśliwiającej wizji Boga i Maryi w niebie.

(na niebieskich koralikach) O Niepokalana Maryjo, prowadź nas do Jezusa, aby oczyścił nas z grzechów. Obyśmy pili Wodę Życia.

(na pojedynczym białym koraliku) O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa na zakończenie

Święta Bernadeto, módl się za nami, * abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej z Lourdes. Koronka do Matki Bożej z Lourdes (18 Objawień) - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Prayer Of St. Bernadette And The Miracles Of Lourdes - discerninghearts.com
  • Our Lady of Lourdes 18 Apparitions Chaplet of our Lady of the Immaculate Conception to St. Bernadete - etsy.com