Koronka do Matki Bożej Płączącej (La Salette)

Koronka Matki Bożej z La Salette

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Zaleca się odmawiać ją w południe.


Pieśń - Anioł Pański z La Salette

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Anioł Pański z La Salette

Modlitwa różańcowa

(1×) Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś? Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczymi Grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.

(10×) Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna, spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg. * O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece, a w godzinę śmierci za nas się módl. Amen.

(1×) Matko Boża, módl się za nami! Bez przerwy proś Syna Swego, byśmy się stali godni nieba, przez Niego obiecanego.

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, * który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Saletyńska swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; * spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, * złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Płaczącej. Koronka do Matki Bożej z La Salette - rozance-i-koronki.blogspot.com