Anioł Pański z La Salette

1. Anioł Pański przyniósł Maryi,
Nowinę pełną wesela,
Że Trójca święta Ją wybrała
Na Matkę Odkupiciela.

Ref. Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna!
Spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg.
O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece!
A w godzinę śmierci za nas się módl! (2×)
A w godzinę śmierci za nas się módl!
Za nas się módl!

2. "Oto Ja, Służebnica Pana" -
Rzekła Maryja w pokorze -
"Niechaj się spełni zbawcza wola
I odwieczne plany Boże".

3. Słowo Boże Ciałem się stało,
Zstępując z tronu swej chwały,
I wśród nas, ludzi, zamieszkało,
By przez Krzyż zbawić świat cały.

4. Matko Boża, módl się za nami!
Bez przerwy proś Syna Swego,
Byśmy się stali godni nieba,
Przez Niego obiecanego.


Źródła:

  • MB Saletyńska - Anioł Pański z La Salette [nuty] - spiewnik.katolicy.net
  • Anioł Pański z La Salette - powolania.saletyni.pl