Koronka do Matki Bożej z Guadalupe (Róża Mistyczna)

Modlitwa pozdrowieniami "Zdrowaś Maryjo", odmawiana dla uczczenia Matki Bożej z Guadalupe, z rozważaniami ukazującymi kolejne objawienia Maryi w Meksyku. Modlitwę odmawia się na specjalnej koronce, składającej się z pięciu pojedynczych koralików, które rozdzielają trzy grupy po trzy koraliki i jedną grupę złożona z czterech koralików.


Koronka do Matki Bożej z Guadalupe

Na rozpoczęcie

(znak Krzyża Świętego)

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

(na krzyżyku) Matko Boża z Guadalupe, Różo Duchowna, wstawiaj się za Kościołem Świętym, ochraniaj Ojca Świętego, pomagaj wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, i ponieważ jesteś Maryją zawsze Dziewicą i Matką prawdziwego Boga, uproś nam u swego Najświętszego Syna łaskę wytrwania w wierze, słodką nadzieję pośród goryczy życia, szczodre miłosierdzie oraz bezcenny dar wiecznego zbawienia. Amen.

Ojcze nasz...

(dla uczczenia czterokrotnego objawienia się Maryi św. Juanowi Diego)
4 × Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

(na medaliku, w podziękowaniu za Cudowny Wizerunek i otrzymane łaski)
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Pierwsze Objawienie

Matka Boża z Guadalupe objawiła się św. Juanowi Diego. Maryja poleca wybudowanie świątyni ku Jej czci.

Ojcze nasz...

Apostrofa

Matko Boża z Guadalupe, moja Królowo i Pani, dziękuję Ci za pierwsze objawienie się świętemu Juanowi Diego, podczas którego powiedziałaś, że jesteś najczystszą Dziewicą, Matką prawdziwego Boga i Matką wszystkich ludzi. Dziękuję, że poleciłaś wybudować świątynię, do której przybywający Twoi czciciele będą doświadczać Twojej miłości, Twego współczucia, Twej pomocy i Twej opieki.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Drugie Objawienie

Matka Boża z Guadalupe obdarowała św. Juana Diego odwagą, po jego powrocie z domu biskupa.

Ojcze nasz...

Apostrofa

Matko Boża z Guadalupe, moja Królowo i Pani, dziękuję Ci za Twoje drugie objawienie się świętemu Juanowi Diego, który po nieudanej wizycie u biskupa, zniechęcony chciał się wycofać przekonany, że nie nadaje się do wypełnienia tej misji. Dziękuję, że dodałaś świętemu Juanowi Diego odwagi i zachęciłaś, by jeszcze raz poszedł do biskupa.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Trzecie Objawienie

Matka Boża z Guadalupe obiecuje świętemu Juanowi Diego dać znak dla biskupa.

Ojcze nasz...

Apostrofa

Matko Boża z Guadalupe, moja Królowo i Pani, dziękuję Ci za trzecie objawienie się świętemu Juanowi Diego, któremu - po nieskutecznych prośbach o budowę świątyni - obiecałaś, że będzie mógł dostarczyć biskupowi znak, dzięki któremu już nie będzie miał wątpliwości co do jego słów oraz obiecałaś, że mu wynagrodzisz wszystkie trudności.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Czwarte Objawienie

Matka Boża z Guadalupe spełnia obietnicę, zostawiając swój wizerunek na płaszczu świętego Juana Diego.

Ojcze nasz...

Apostrofa

Matko Boża z Guadalupe, moja Królowo i Pani, dziękuję Ci za Twoje czwarte objawienie się świętemu Juanowi Diego, któremu kazałaś zebrać róże na wzgórzu Tepeyac i przynieść je Tobie. Dziękuję za ułożenie ich w bukiet, który stał się obiecanym znakiem dla biskupa. Dziękuję Ci za Twój obraz, który pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego, kiedy on stanął przed biskupem i pokazał przyniesione róże.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, przyrzekłaś okazać swoje współczucie i litość dla tych, którzy Cię kochają i Tobie ufają, którzy szukają Twojej pomocy i zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecałaś spełnić ich prośby, otrzeć łzy strapionym, dając im pociechę i ulgę. Tą nadzieją ożywiony, przychodzę przed Twoje święte oblicze, pewien, że spełnisz swoje miłosierne obietnice. Z całą ufnością oddaję się w Twoje ręce, ponieważ pod płaszczem Twej opieki nic mnie nie złamie ani nie przerazi. Bo Ty jesteś moją Matką, uzdrowieniem i życiem, i pozostajesz tu w Twym cudownym wizerunku.

O Maryjo, Matko Boża, przyjmij moje ufne prośby i okaż mi swoje miłosierdzie. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Our Lady of Guadalupe Chaplet - holydivine.com
  • Koronka do Matki Bożej z Guadalupe - rozance-i-koronki.blogspot.com