Guadalupe - modlitwy różne

Modlitwy do Matki Bożej z Guadalupe


Pomnij...

 1. (wersja 1)

  Pamiętaj, o najłaskawsza Dziewico, Maryjo z Guadalupe,
  że w swoich niebiańskich objawieniach na górze Tepeyac,
  uczyniłaś obietnicę okazania Swego współczucia i litości każdemu, kto Cię kocha i ufa Tobie,
  szukającym Twojej pomocy i wzywającym Ciebie w swoich potrzebach i nieszczęściach.
  Uczyniłaś obietnicę wysłuchania naszych próśb, by otrzeć nasze łzy i dać nam pocieszenie, i ulgę.
  Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją obronę,
  błagał Twojej pomocy lub szukał Twojego wstawiennictwa,
  także w zwyczajnych sprawach lub osobistych niepokojach, został opuszczony bez pomocy.
  Ożywieni tym przekonaniem wznosimy nasze serca do Ciebie,
  Maryjo, zawsze Dziewico, Matko Prawdziwego Boga!
  Zmartwieni ciężarem naszych grzechów przybywamy, by upaść na ziemię
  przed Twą dostojną Obecnością pewni, że spełnisz wobec nas swe miłosierne obietnice.
  Jesteśmy pełni nadziei, że, stojąc w Twym cieniu dającym ochronę,
  nie dosięgnie nas niepokój, ani nie dosięgnie nas nieszczęście, ani choroba, ani inny smutek.
  Zechciałaś pozostać między nami poprzez swój godny podziwu Wizerunek,
  przedstawiający Ciebie, naszą Matkę, nasze zdrowie i nasze życie.
  Stojąc w zasięgu Twojego matczynego spojrzenia i uciekając się do Ciebie
  ze wszystkimi naszymi potrzebami, nie potrzebujemy niczego więcej.
  O, Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami,
  ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj i odpowiedz nam.

 2. (wersja 2)

  Pomnij, o Najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że ukazując się cudownie na górze Tepeyac, obiecałaś okazać swoje współczucie i litość tym, którzy darząc Cię miłością i zaufaniem, zwracają się do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach, licząc na Twą pomoc. Złożyłaś też obietnicę, że przychylisz się do naszych próśb, otrzesz nasze łzy oraz przyniesiesz pociechę i wsparcie.

  Nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się pod Twoją obronę, błagając Twojej pomocy, szukając Twego wstawiennictwa dla innych czy też dla siebie, był przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga.

  Wyrażając żal za nasze grzechy, przychodzimy przed Twoje święte oblicze, pewni, że spełnisz swoje miłosierne obietnice. Z całą ufnością oddajemy się w Twoje ręce, przekonani, że pod płaszczem Twej opieki nic nie może nas złamać ani przerazić, że nie musimy się lękać chorób, nieszczęść czy jakichkolwiek cierpień. Ty jesteś naszym uzdrowieniem i życiem, Ty jesteś naszą Matką, i pragniesz być z nami w Twym cudownym wizerunku.

  Oddając się Twojej macierzyńskiej opiece i mając Ciebie za naszą ucieczkę w chwilach próby, nie potrzebujemy niczego więcej.

  Święta Matko Boża, nie gardź naszymi prośbami, ale w swoim miłosierdziu wysłuchaj nasze prośby. Amen.

 3. (wersja 3 - skrócona)

  Pomnij, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe,
  że w swoich objawieniach na górze Tepeyac
  obiecałaś okazać litość i współczucie tym,
  którzy liczą na Twoją pomoc i ochronę.
  Dlatego wysłuchaj naszego błagania
  i przynieś nam pociechę i wsparcie.
  Tą nadzieją ożywieni, powierzamy się Tobie,
  pewni, że ominą nas trudności lub przeciwności.
  Ponieważ jesteś z nami w swym Cudownym Wizerunku,
  uproś nam łaski, o które prosimy. Amen.


Matko Boża z Guadalupe, Różo Duchowna

Modlitwa, odmawiana na rozpoczęcie Koronki do Matki Bożej z Guadalupe (tłum. z ang. MARYJNI.PL).

Matko Boża z Guadalupe,
Różo Duchowna,
wstawiaj się za Kościołem Świętym,
ochraniaj Ojca Świętego,
pomagaj wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają,
i ponieważ jesteś Maryją zawsze Dziewicą
i Matką prawdziwego Boga,
uproś nam u swego Najświętszego Syna łaskę wytrwania w wierze,
słodką nadzieję pośród goryczy życia, szczodre miłosierdzie
oraz bezcenny dar wiecznego zbawienia.
Amen.

(można dodać następującą modlitwę)

Najdroższa Pani,
Matko rodząca świętość
naucz mnie Twoich dróg łagodności i siły.
Wysłuchaj mojej modlitwy,
którą pełen ufności do Ciebie zanoszę,
aby wybłagać tę łaskę...

(można tu wypowiedzieć swoja prośbę)

O Maryjo bez grzechu poczęta,
przychodzę do Twojego tronu łaski,
aby - razem z Twoim meksykańskim ludem,
który wzywa Cię pod chwalebnym tytułem
"Guadalupe" - Dziewicy miażdżącej głowę węża -
płonąć ich żarliwą pobożnością.

Królowo Męczenników,
której Niepokalane Serce zostało przebite
siedmioma mieczami boleści,
pomóż mi kroczyć dzielnie
pośród raniących cierni na mojej ścieżce.
Wezwij Świętego Ducha Mądrości,
aby umocnił moją wolę przyjmowania Sakramentów,
i nimi oświecony i wzmocniony,
przedkładał Boga ponad całe stworzenie
i unikał wszelkiej okazji do grzechu.

Pomóż mi,
abym jako żywa latorośl Winnego Krzewu,
czyli Jezusa Chrystusa,
dawał przykład Jego boskiej miłości,
szukając tylko dobra innych.
Królowo Apostołów,
pomóż mi zdobywać dusze
dla Najświętszego Serca mojego Zbawiciela.
Uczyń moje apostolstwo odważnym,
owocnym i skutecznym,
głoszącym nieskończoną miłość Ojca naszego w niebie,
aby synowie marnotrawni powrócili do Niego
i uzyskali przebaczenie
przez zasługi Twego Miłosiernego Syna,
Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Amen.


Modlitwa błagalna w ciężkim strapieniu

Matko Boża, Piękna Pani z Guadalupe, Ty ukazałaś się Indianinowi, by zanieść mu dobrą nowinę o Twoim dobrym, a jednocześnie jakże pokornym sercu. Obiecałaś, że każdego proszącego otoczysz opieką i pociechą. Dziewico Niepokalana, dlatego stoję z pokorą przed Tobą, prosząc, byś łaskawie wsparła mnie w trudach dnia.

Pani, wiem, że nieustannie ocierasz moje łzy; wiem też, że wciąż wstawiasz się za mną u swojego Syna, narodzonego w Betlejem, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela i Zbawcy. Dlatego przychodzę prosić Cię o Twą matczyną, ciepłą dłoń. Ulżyj mi w cierpieniu, które w ostatnim czasie mnie dotyka. Stawiaj, proszę, na drodze ludzi mądrych, których przykład pomoże mi pokornie znosić każde doświadczenie. By ostatecznie moje cierpienie stało się miłe Tobie oraz Panu mojemu.

Matko, Panienko z dalekiego Guadalupe, przychodzę do Ciebie w moim osobistym strapieniu.

Przepiękna Pani, któraś ukazała się prostemu Indianinowi, Ty chcesz pomagać każdemu, kto tylko się do Ciebie zwróci. A zatem i ja przychodzę do Ciebie w swym smutku i boleści...

Racz mnie, o Matko brzemienna, odmienić; racz dać mi siły, bym mógł wejrzeć w swoje życie i nie bać się spojrzenia na błędy przeze mnie popełnione. Nie miej względu na moje grzechy, ale zanieś do swojego umiłowanego Syna pod Jego krzyż moje błaganie o pomoc. Niech wpierw Pan nasz, Jezus Chrystus, pozwoli mi się nawrócić, a potem, jeśli taka jest wola Boża, niech odmieni moje życie.

Matko Boża z Guadalupe, nie wypuszczaj mnie spod płaszcza swej opieki, by nie zapanowała w moim sercu pustka, ale bym dzięki Twej przemożnej opiece nawracał się każdego dnia.

Amen.


Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

(tłum. z ang. MARYJNI.PL)

Niepokalane Serce Maryi, Serce mojej Matki, Maryi z Guadalupe,
przez Twoją czystość, świętość, gorliwość i miłość,
ofiaruję wszystkie moje myśli, słowa, uczynki i cierpienia tego dnia,
aby wszystko we mnie działo się tylko za Twoją przyczyną,
dla chwały Jezusa, zbawienia dusz i jako zadośćuczynienie za zniewagi zadane Twemu Sercu. Amen.


Modlitwa o jedność amerykańskich narodów

Boże, pełen troski i miłości do swojego ludu, Ty zaszczyciłeś Nowy Świat objawieniem się Maryi, Matki Jezusa, w Guadalupe.

Pomóż narodom tego Nowego Świata żyć między sobą w pokoju, jedności i braterstwie. Amen.


Modlitwa o braterstwo i pokój

Boże mocy i miłosierdzia, który pobłogosławiłeś Amerykę objawieniem się na wzgórzu Tepeyac Maryi Dziewicy.

Niech Jej wstawiennictwo pomoże wszystkim mężczyznom i kobietom akceptować się jako siostry i bracia.

Przez Twoją sprawiedliwość, obecną w naszych sercach, niech zapanuje pokój na całym świecie. Amen.

(tłum. z ang. MARYJNI.PL)


Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła

Modlitwa, którą wypowiedział św. Jan Paweł II podczas podróży apostolskiej w Meksyku, w styczniu 1979 r. Zaznaczono różnice w tłumaczeniach oryginalnego tekstu.

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz swą łaskawość i współczucie wszystkim, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, którą wznosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia. Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całe nasze istnienie i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Użycz pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza.

Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą kroczyć drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką. Dziewico z Guadalupe, Matko Ameryk, błagamy Ciebie za wszystkich Biskupów, by prowadzili wiernych ścieżkami żarliwego życia chrześcijańskiego, ścieżkami miłości i pokornej służby Bogu i duszom. Spójrz na to wielkie żniwo i wstaw się u Pana, by napełnił głodem świętości cały Lud Boży i wzbudził liczne powołania: kapłanów i zakonników, mocnych w wierze i gorliwych szafarzy Bożych tajemnic.

Użycz naszym rodzinom łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie, samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy pomóż nam się podźwignąć i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie Pokuty, który przynosi spokój duszy.

Błagamy Cię, użycz nam daru umiłowania wszystkich świętych Sakramentów, które jako znaki dla nas Syn Twój pozostawił na ziemi. W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercami wolnymi od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Święta Matko Boga i Kościoła

Modlitwa do Matki Bożej za nienarodzonych i ofiary aborcji

(tłum. z ang. MARYJNI.PL)

Święta Maryjo, Matko Boża z Guadalupe,
wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym,
Niewiasto obleczona w słońce, mająca porodzić Chrystusa,
na którego szatan czeka ze wściekłością zabójcy,
ucieleśniając swój gniew w Herodzie, usiłującym zabić Twego Syna,
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
doprowadzając przez to do rzezi wielu niewinnych dzieci.
Tak dzisiaj aborcja zabija niewinne, bezbronne, nienarodzone dzieci,
w łonach swoich matek, czyniąc z nich bezimienne groby odrzuconego ludzkiego życia i Kościoła - Ciała Chrystusa.

Święta Maryjo,
pełna łaski i wolna od grzechu, Niepokalanie Poczęta,
Matko Boga i Kościoła, Dziewico Wniebowzięta,
chwalimy Boga za dary, którymi Cię obdarzył.
Matko odrzuconych, błagamy Cię,
ochraniaj wszystkie matki i nie narodzone dzieci w ich łonach.
Twym przemożnym wstawiennictwem powstrzymaj holokaust aborcyjny,
wypełnij ludzkie serca swą czułą miłością i szacunkiem dla każdego życia.

Święta Maryjo, w Twoim niepokalanym i bolesnym Sercu
zanurzamy wszystkie matki i ich nie narodzone dzieci,
aby się narodziły i, żyjąc tu na ziemi,
przez najdroższą Krew Twego Syna, osiągnęły życie wieczne.

W Twoim niepokalanym i bolesnym Sercu
zanurzamy również wszystkich aborterów i zwolenników aborcji,
abyś ich do nawrócenia przywiodła,
a wszystkie kliniki aborcyjnego procederu śmierci do upadku doprowadziła,
i aby każdy opowiedział się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
uznając Go
swoim Panem i Zbawicielem.

Święta Maryjo, wspieraj wszystkie swoje dzieci
w walce z szatanem i wszystkimi złymi duchami w tym "czterdziestodwumiesięcznym" (por. Ap 11,2) czasie ciemności.
Matko Miłosierdzia, weź w swe ramiona wszystkie nienarodzone dzieci,
które umierają bez Chrztu Świętego,
aby otrzymały "chrzest krwi", jak betlejemskie niewiniątka.
Uproś im tę łaskę dostąpienia godności Męczenników,
a szczery żal, dar pojednania się z Bogiem
dla ich rodziców i zabójców.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo,
usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni nienarodzonych, módl się za nami!


Ofiarowanie dziecka
Matce Bożej z Guadalupe

(tłum. z ang. MARYJNI.PL)

Święta Maryjo,
Twoje przesłanie miłości i troski ze wzgórza Tepeyac
niosło się jak śpiewna kołysanka
o świcie złotej jutrzenki.
Delikatnie zawołałaś Juana Diego,
"najmniejszego z Twoich synów",
mężczyznę w średnim wieku,
ale niewinnego i prostego ducha.

Przez niego zaprosiłaś swoje dzieci, aby przyszły do Ciebie,
zawsze Dziewicy Matki Bożej,
i spojrzały na Ciebie jak na matkę,
która chce okazać swą matczyną miłość.
Dałabyś im wszystko, czego by potrzebowali,
pomoc i ochronę,
siłę i pocieszenie.
Jako trwały dowód zostawiłaś nam
swój cudowny wizerunek,
nie ludzką ręką namalowany.

Dziś przynosimy do Ciebie
nasze dziecko N.N. (jeszcze nienarodzone).
Oby ten maluszek zawsze Cię znał
i kochał jako Najświętszą Maryję Pannę,
Matkę prawdziwego Boga,
w którym żyjemy i jesteśmy.
Niech ta nowa dusza,
świeże tchnienie Stwórcy,
dające życie ciału,
będzie, jak dusza Juana Diego,
prosta, czysta i dobra.

Matko Boża z Guadalupe,
dotknij płatka naszych serc
z zimowych róż wzgórza Tepeyac,
aby zapachniał radością i pokojem,
a ich woń niech rozsieje się po ścieżkach ziemskiego życia,
by ludziom przypominać o tobie
i słodko przyciągać ich do Twego czuwającego Serca.

Przyjmij to dziecko jak własne.
Panno piękna i skromna,
otocz je płaszczem Twojej opieki,
aż do dnia, kiedy w nowej krainie,
wszystkie Twoje dzieci złączą się z Tobą,
miłosierną Matką,
nieustannie wychwalając i dziękując
Bogu Ojcu,
i Synowi, i Duchowi Świętemu.


Otul mnie płaszczem swoim

(tłum. z ang. MARYJNI.PL)

Maryjo, otul mnie płaszczem swoim,
tak jak owinęłaś Juana Diego.
Ogarnij mnie także swoją miłością,
abym mógł wzrastać w tej samej odwadze i nadziei, co Juan Diego,
dla odnalezienia Chrystusa
i miłowania innych w tym życiu.
Doprowadź mnie do jedności z Twoim Syna,
abym kochał Go, tak jak Ty.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Litania do Matki Bożej z Guadalupe - dolinamodlitwy.pl
 • Modlitwa błagalna do Matki Bożej z Guadalupe w ciężkim strapieniu - youtube.com/@betesda5086
 • Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe - adonai.pl
 • Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe - modlitwao.pl
 • Modlitwy do MB z Guadalupe - krolowapolski.brzegdolny.pl
 • Modlitwy Jana Pawła II do Maryi, Kraków 2008.
 • Nowenna i modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe - swiatlopana.com
 • Our Lady of Guadalupe - catholicharboroffaithandmorals.com
 • Our Lady of Guadalupe Prayer - hallow.com
 • Prayers to Our Lady of Guadalupe - catholic.org
 • Prayers to Our Lady of Guadalupe - liturgies.net