Koronka Matki Bożej Szkaplerznej (krótsza)

Koronka do NMP Szkaplerznej

wersja krótsza

(do odmawiania przez członków Bractwa Szkaplerznego)

Koronkę odmawia się w niedzielę i święta. Również można odmawiać tę Koronkę 16 dnia każdego miesiąca.


I. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich, a ogień miłości Twojej w nich rozpal, któryś przez różność języków wszelkich, narody do jedności wiary zgromadził. Amen.

Ojcze nasz...

Jezu, przez Twe w niewinnym wieku obrzezanie,
racz w sercu moim zgładzić światowe kochanie.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

II. Wesele Twoje, Panno, z poczęcia czystego, niech sprawi, byś prosiła za mną Syna Twego, aby mi przez bolesne Swoje obrzezanie, racz dać rozum na grzechów poznanie.

Ojcze nasz...

Jezu, przez pot w Ogrójcu, któryś miał z przykrością,
wzbudź, proszę, żal w mym sercu za grzechy z gorzkością.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

III. Niech wesele Twe, Panno z Elżbiety widzenia, zjedna mi łaski zdolne nabycia zbawienia.
Ufam, iż Jezusa prosząc przez pot krwawy, sprawisz to, iż dla Ciebie będzie mi łaskawy.

Ojcze nasz...

Jezu, przez bicze Twoje, proszę, moja wina
niech nie będzie wiecznego karania przyczyna.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

IV. Dla wspomnienia wesela z narodzin Boga, ufam Panno, iż Ciebie wzruszy moja trwoga, że prosić Syna będziesz, iż On me karanie, przyrzeknie we mnie zgładzić przez swe biczowanie.

Ojcze nasz...

Przez rany, które głowie Twej zadało ciernie,
spraw Jezu, niech me serce miłuje Cię wiernie.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

V. Przez wesele z oddania królów czci Synowi, racz uprosić, proszę, Panno, grzesznikowi, abym przez włożenie cierniowej korony, nigdzie żadnej nie szukał, jak w niebie, obrony.

Ojcze nasz...

Obnażenie Twe, Jezu, niech mych nieprawości,
akryciem będzie, proszę w sąd Twej surowości.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

VI. Przez radość, którąś miała, Panno, ze znalezienia Syna, proszę, niech odpuszczona będzie moja wina.
Na sądzie, za Twą prośbą, niech znajdę zgładzenie grzechów, przez Jezusowe przykre obnażenie.

Ojcze nasz...

Jezu, trzykroć padając pod krzyżem zemdlony,
niech będę za Twą łaską z grzechów wydźwigniony.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

VII. Któraś się radowała z Syna Zmartwychwstania, proszę Cię, przez radosne z tej miary wzdychanie, niech Jezus, przez przybicie do krzyża okrutne, oderwie mnie od świata, da życie pokutne.

Ojcze nasz...

Przez ranę, którą Jezu uczyniła włócznia,
proszę, niech mnie Twa łaska we wszystkim umacnia.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...

Przez radość, którąś miała na duszy i ciele, gdy Cię w niebo zabrało aniołów tak wiele, uproś mi, proszę, Panno, niech mnie Syn Twój broni, przez bok włócznią przebity, łaską śwą w złej toni. Amen.

Wierzę w Boga...

Antyfona: Witaj Królowo...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Szkaplerznej. Koronka Szkaplerzna do Najświętszej Maryi Panny - rozance-i-koronki.blogspot.com