Koronka Śnieżnej Matki Bożej (Maryjo, Pani Najwyższa)

Koronka do Matki Bożej Śnieżnej
Maryjo, Pani Najwyższa

(do prywatnego odmawiania)

Koronka może być odmawiana na zwykłym różańcu.


Modlitwa wstępna

O Maryjo, Pani Najwyższa, prowadź nas ku wyżynom świętości życia w Chrystusie. Prowadź nas Bożymi drogami po Twoich śladach matczynej miłości, abyśmy zawsze żyli w miłości. Prowadź nas drogami radości, abyśmy nieśli radość innym. Prowadź nas drogami cierpliwości, abyśmy wielkodusznie każdego przyjmowali. Prowadź nas drogami dobroci, abyśmy służyli braciom i siostrom potrzebującym. Prowadź nas drogami prostoty, abyśmy cieszyli się pięknem stworzenia. Prowadź nas drogami łagodności, abyśmy nieść światu pokój. Prowadź nas drogami wierności, abyśmy nigdy nie nudzili się czynieniem dobra. Pomóż nam wznosić wzrok ku górze, abyśmy nie tracili z oczu ostatecznego celu naszego życia: wiecznej komunii z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Amen.

Modlitwa różańcowa

1 × Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
1 × Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Matko Boża Śnieżna, Niepokalana Królowo Wszechświata, która w wybranym przez Ciebie sanktuarium rozdzielasz niezliczone łaski i łączysz przyrzeczeniem miłości miliony serc i dusz ludzkich; z tej kolebki chrześcijaństwa, tej matki wszystkich Kościołów, racz wylać łaski Twojego Niepokalanego Serca na rzeszę wiernych na całym świecie, gdziekolwiek się znajdują; obdarz ich łaskami dziecięcej miłości i niezachwianej wierność świętym prawdom naszej wiary. O dobra Matko, udziel pasterzom Kościoła łaski skutecznego nauczania świętej Ewangelii i odważnej obrony przed wrogami Kościoła świętego. Amen.


Tłum. MARYJNI.PL

Źródło: Chaplet Of Our Lady Of The Snows - catholicjules.net